• Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte nyligen Linköping. Foto: max Elofsson

Yrkesprogramkommissionen startar

Allt färre söker till en yrkesutbildning på gymnasienivå och allt färre får ett komplett betyg därifrån medan de råder stora brister inom många hantverksyrken. Ekvationen går inte ihop och nu tas det krafttag för att vända trenden.

I framtiden kommer det att bli brist på, bland annat, kockar, bilmekar, glasmästare, golvläggare, murare och många fler hantverksyrken. Yrken som man måste ha en utbildning för men vid genomgången utbildning väntar arbetsgivarna på att få anställa en duglig yrkesman. Om detta vittnar både näringsliv, kommunen och skolan men lik väl så har det inte hänt mycket i frågan därför startar man nu ”Yrkesprogramkommissionen” på initiativ av Linköpings kommun. Ordförande i denna blir Karin Granbom Ellison, Liberal ordförande i Bildningsnämnden och även kommunalråd och projektledare är Magnus Johansson, enhetschef på Berzeliusskolan i Linköping.

– Ungefär 66 procent väljer studier som är högskoleförberedande medan enbart 34 procent väljer en yrkesutbildning. Trenden är den att allt färre väljer en yrkesutbildning, menar Karin Granbom Ellison och menar att i slutänden så hämmar detta Linköpings tillväxt. Något som oroar Karin Granbom Ellison.

Hoppar av

– Att så många hoppar av eller inte får ett komplett betyg är oroande i sig men att det sedan gör att företag inte kan hitta personal är än värre. Varför det är så har vi hittat flera anledningar till, och då bland annat, svaga förkunskaper och skoltrötthet är två av dessa. Vi hoppas att vi nu kan ändra lite i och med den nya kommissionen som startade vid årsskiftet och ska hålla på till september 2017. Handlingsplanen ska vara klar till december i år. Våra mål är att höja statusen på yrkesprogrammen, få flera att söka till dessa utbildningar och att öka medvetenheten om de olika yrkesprogrammen, avslutar Karin Granbom Ellison.

Samma ämne var även uppe då arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte Linköping och Arbetsförmedlingskontor och hon sade där och då:

Stort behov av arbetskraft

– Just nu har vi ett stort behov av ny arbetskraft men det innebär också att vi måste hitta folk med rätt utbildning. Många lämnar gymnasieskolan utan ett fullständigt betyg eller hoppar av helt. Det är en sak vi måste ta tag i och vi har avsatt pengar till detta. Min kritik mot gymnasieskolan handlar inte om att vi måste göra om den totalt utan att vi måste vidta en del åtgärder, bland annat, låta lärarna gör sitt jobb. Vi har också infört ett traineeprogram där man ska ges möjlighet att delta, sade Ylva Johansson.

– Det behövs folk i vården, industrin och även skolan där det glädjande nog är på så sätt att det återigen finns ett söktryck till lärarutbildningarna runt om i landet, avslutade Ylva Johansson träffen med press och personal på Arbetsförmedlingen.