• Emina Radetinac är projektledare på Winnet som arbetar för att främja jämställdheten i näringslivet. Winnet gör mycket konkret som också ger resultat. Foto: Leif Larsson.

Winnet påverkar jämställdheten

I samhället har det länge pågått ett arbete för att gagna kvinnligt företagande, metoderna har varit många. Från statligt och regionalt håll är det strukturell påverkan och konkreta åtgärder som gäller i dag.

En av aktörerna i sammanhanget är Winnet, Women In Network. Winnet Östergötland arbetar för jämställdhet inom näringslivet och i samhället och är en sammanslutning av lokala resurscentra och stöttas av länsstyrelsen.

Genusaspekten

Emina Radetinac är projektledare på Winnet.

– Länsstyrelsen har en lång tradition av att främja kvinnligt företagande och nationella resurser har funnits länge. När det blev en ny regering 2008 ändrades den nationella resursen, Winnet skapades och Östergötland följde efter. Förr handlade det mycket om Kvinnor kan, lyfta förebilder och bidrag till nätverk. Enligt de nya riktlinjerna från regeringen skulle man syssla med konkret påverkan, berättar Emina Radetinac.

Lyckad analys

En konkret åtgärd som stöttas ekonomiskt av Tillväxtverket har pågått sedan 2011. Den kallas LEA, lokalekonomisk jämställdhetsanalys, och riktar in sig på att främja jämställdhet och kvinnligt företagande på landsbygden.

– Utvecklingsgrupper stöttas med pengar och får göra en analys ur jämställdhetsperspektiv över vad de kan göra för att främja kvinnors företagande och som också leder till att bygden utvecklas. De ska sedan skicka in en rapport med konkreta förslag till oss, förklarar Emina Radetinac.

På många håll i länet har utvecklingsgrupper gjort analysen eller är på gång. Metoden har lett till många goda resultat, spinoff-effekter. I lilla Björsäter i Åtvidabergs kommun finns två bra exempel. En kvinna har startat ett företag med matkassar och det har öppnat ett företagshus där kvinnor ställer ut och säljer sitt hantverk. En annan insats från Winnet som startat under 2015 är träffar med kommuntoppar där man diskuterar jämställdhetsplanen. Alla som har över 25 anställda måste enligt lag ha en sådan plan. Winnet ser hur kommunerna sköter sig hör sig för hur de kan hjälpa.

Lönsam jämställdhet

Emina Radetinac påpekar att företag som från ledningshåll prioriterar jämställdhet vinner på det. Hon ger företaget Indexator i Vindeln som exempel.

– Chefen såg till att allt i företaget genomsyrades av jämställdhet. Från löner till hur man annonserade. Arbetsklimatet blev bättre, sjukskrivningarna färre och man vände en negativ trend till lönsamhet. Hur kan man då underlätta för kvinnor att starta företag?

– Kvinnor efterfrågar nätverk, inspiration, förebilder och vill ofta ha större trygghet än män när de ska starta företag. Jag vet inte om det finns några studier på det men kanske blir kvinnor bemötta på ett annat sätt än män av myndigheter och banker. Här kanske det kan behövas förändring, konstaterar Emina Radetinac.

Stötesten i sammanhanget kan också vara föräldraförsäkringen som är sämre för egna företagare än för anställda.

– Det kan vara ett stort hinder för en kvinna som blir gravid, speciellt om hon är ensam i sitt företag. Emina Radetinac tror att andra, abstrakta faktorer också kan vara en hämsko.

– Normen är att en företagare är en man och det är sådana attityder som alla konstant måste jobba med och påminna om att en företagare lika gärna kan vara en kvinna, påpekar hon.