Whiplashskadade får nytt hopp

Att genom att träna sina nackmusklerna hos en sjukgymnast bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplashskada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektivt, visar ny forskning vid Linköpings Universitet.

Whiplash eller pisksnärtskada är en skada i nacken som ger nacksmärta och ofta huvudvärk. Skadan uppkommer oftast i samband med trafikolyckor och då särskilt vid kollision bakifrån när nacken trycks bakåt och sedan slungas framåt.

Långvariga besvär

Antalet whiplashskador i västvärlden har ökat under de senaste decennierna. I Sverige drabbas mer än 30 000 personer varje år, med stort personligt lidande och samhällskostnader på över 1,5 miljarder kronor årligen som följd. Omkring hälften av de drabbade får långvariga besvär och blir inte helt återställda. Många möts av misstro då det kan vara svårt att bevisa att en whiplashskada föreligger. På senare år har dock allt fler forskningsresultat visat på objektiva avvikelser i nackmusklernas utseende och funktion hos personer med whiplashrelaterade besvär.

Sjukgymnast är bäst

I sin doktorsavhandling har Maria Landén Ludvigsson, doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa, undersökt effekten av tre olika träningsupplägg vid långvariga whiplashrelaterade besvär. I studien deltog 216 personer som hade haft sina besvär i genomsnitt nära två år.

Att träna hos sjukgymnast, fysioterapeut, med fokus på de djupaste nackmusklerna visade sig ha betydligt bättre effekt, vad gäller både smärta och självskattad nackfunktion, jämfört med övriga alternativ. Runt 60 procent av dem som genomfört denna träning uppgav en stor och varaktig förbättring av smärta och funktion även efter ett år.