• Vita Hästens VD Fredrik Jensen ser ljust på framtiden.
  • Den offentliga glädjen hos både spelare och publik är unik för idrotten.
  • Många åskådare letar sig varje vecka till Himmelstalundshallen.

Vita Hästen - en hybridorganisation med framtid

Att vara företagsledare är krävande på många sätt, det vet alla som har gett sig in på området. Motsvarande gäller för engagemang i ideella organisationer, som har sina specifika förutsättningar och begränsningar.

När de två världarna möts uppstår dock någonting ännu mer utmanande, en hybridorganisation som förväntas klara av båda delarna samtidigt. Ett exempel på en sådan är Vita Hästen i Norrköping, som efter många års ekonomiska svårigheter börjar se ljuset i tunneln.

För att få en uppfattning om hur en organisation av det här slaget fungerar konsulterades Vita Hästens profil Fredrik Jensen. Han har själv erfarenheter från elitishockey, men har nu fått ta en ledande roll i föreningen, och företaget.

– Det kan vara väldigt utmanande att leda en hybridorganisation, det är helt olika värden som styr de olika delarna. Den kommersiella pratar om sponsorer, kunder och kundnytta medan den ideella världen pratar om supportrar, social verksamhet och engagemang, förklarar han.

– Vi har i och med vår uppdelning i förening och aktiebolag försökt att förtydliga de olika delarna så gott det går, även om de finns under samma varumärke och ska dra nytta av varandra. Det är inte helt vanligt att dela upp det så här, men jag tycker att det är bra. Det blir en tydlig särskiljning mellan det kommersiella och det ideella. Det behöver man ha i vissa frågor, men det får inte skapa klyftor inom organisationen. Att det finns två olika styrelser med två olika fokus är positivt.

Fredrik är i dag en blandning av VD, sportchef och ekonomichef.

– Att vara ytterst ansvarig för de sportsliga frågorna innebär att hantera värvningar av spelare, spelarbudget och också resultat, även om jag försöker fördela ansvaret till tränarna. Det handlar också om övergripande strategier och att definiera våra kärnvärden inom sporten, med A-lagsfokus, även om ungdom och junior också är viktiga delar, berättar han.

– I min VD-roll är jag övergripande för all verksamhet i Vita Hästen. Jag ser till att alla organisationsdelar fungerar och delegerar arbetsuppgifter, det blir också en hel del marknadsarbete med att stötta säljarbetet och träffa kunder. Frågor som rör kommunen med hyresavtal och utveckling av ungdomsidrott och elitidrott ligger också på mitt bord.

Kommunen en viktig partner

Relationen med Norrköpings kommun har historiskt sett varit komplicerad, eftersom Vita Hästen inte alltid har skött sig som hyresgäst.

– Det gör vi på ett bättre sätt i dag och har betalat av gamla skulder. Jag skulle ändå önska att relationen var mer aktiv, ansvaret ligger hos båda parter att jobba för att gemensamt nå framgång. Det har ju hänt en del i den politiska världen efter valet och vi kommer säkert att hitta rätt tillsammans här framöver, tror Fredrik.

– Vi har väldigt många saker som vi skulle vilja ha stöttning med, men känner att vi först vill visa vad vi går för. Det är svårt att ställa några krav när man har miljonskulder till motparten, men när man har skött sig en längre tid blir det en mer konstruktiv dialog kring till exempel utveckling av hallen.

Den svåraste frågan att hantera för Vita Hästen är ryggsäcken med skulder, som har gjort att fokus har legat väldigt mycket på likviditeten och att göra rätt för sig.

– Vi börjar se ljuset i tunneln och börjar planera framåt på ett helt annat sätt med budgetar, mål och visioner. Det ger en mycket bättre långsiktig framgång än att släcka bränder, men det är en utmanande omställning att göra mentalt, förklarar Fredrik.

Ömsesidig oumbärlighet

Näringslivet är oumbärligt för en idrottsförening på Vita Hästens nivå och ambitionen från föreningen är att även bli oumbärlig för näringslivet.

– Vi har en väg att vandra där, men märker tydligt att vi har mer nytta av varandra än tidigare. Det är mer intressant att samarbeta med Vita Hästen nu, både för att vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och för att vi är på en nivå som tilltalar fler att synas i vårt sammanhang, säger Fredrik och förklarar vad deras erbjudande är.

– Enkelt kan man säga att vi erbjuder de klassiska delarna med exponering av varumärken och association med vårt eget varumärke. ”Hospiltality”-biten med att gå på hockey tillsammans med kunder eller personal ger också ett värde och vi skapar en arena för att hitta gemensamma beröringspunkter. Speciellt när affärer ska genomföras är det de bitarna som i slutändan leder till en affär. Vi kan vara en positiv bidragande faktor med bra matcher och god stämning i Himmelstalundshallen.

Vita Hästen själva pratar om att de säljer på känslan och Fredrik tror att människan är mer villig att göra affärer om den mår bra.

– Gör man det är man öppen och mottaglig för goda argument. Det är sådant som idrotten gör med människan, bidrar med positiva signaler. Idrotten föder känslor, på våra arenor står vuxna män och skriker ut sin glädje, till och med gråter av glädje. Det är väldigt få andra produkter som kan leverera den upplevelsen, säger han och blickar framåt.

– Vi har redan skrivit historia rent sportsligt och har chansen att göra det även i framtiden.

2103 Linus Näsström gör mål för Vita Hästen (arkivbild).

2220 Den offentliga glädjen hos både spelare och publik är unik för idrotten.

2222 Många åskådare letar sig varje vecka till Himmelstalundshallen.

4527, 4530 Vita Hästens VD Fredrik Jensen ser ljust på framtiden.