• En välkommen present för Campus Norrköping som firar 20 år. Foto: Tommy Pettersson
  • Vinnovas satsning visar att Campus Norrköping på relativt kort tid blivit etablerad som forskningsinstitution, menar Lars Stjernkvist.

Vinnova satsar på Norrköping

Ett "Virtuellt kompetenscentrum" ska drivas från Norrköping med stöd av Vinnova i spetsen för en sammanlagd satsning om över 100 miljoner kronor gör att satsningen på att omvandla Norrköping till en stad med moderna förtecken får ytterligare ett tillskott.

Ett av åtta nya kompetenscentrum, där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass, kommer att drivas från Norrköping. RISE Acreo i Norrköping och får tillsammans med LiU Campus Norrköping 36 miljoner fördelat över fem år för forskning inom digital cellulosa.

36 miljoner

Norrköping finns alltså med i Vinnovas satsning på åtta nya kompetenscentrum, där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning i världsklass. RISE Acreo i Norrköping får tillsammans med LiU Campus Norrköping 36 miljoner fördelat över fem år för forskning inom digital cellulosa.

– Satsningen är oerhört betydelsefull för Norrköping, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Det är stort att vi får möjlighet att vara med i den här utvecklingen, och gör Norrköping ännu mer intressant för kunskapsintensiva företag.

Ny kunskap

Tanken med kompetenscentren är att forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer ska bedriva nära samarbeten inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Bland annat rör det sig om forskning inom biologiska läkemedel, resurseffektiva fordon och sensorteknik. Målet är att bidra till utveckling av produkter och tjänster genom ny kunskap och teknik.

Den forskning som kommer att bedrivas inom kompetenscentrumet i Norrköping rör digital cellulosa. Den går ut på att cellulosa kombineras med elektroaktiva material, vilket gör det möjligt att skapa miljömässigt hållbara produkter som kan kommunicera med den digitala världen.

– Det här är ett nytt sätt att använda cellulosa, som är ett fantastiskt material – och förnyelsebart, till skillnad från exempelvis plast, säger Göran Gustafsson, chef för avdelningen "Tryckt Elektronik" på RISE Acreo. Bland annat kan man tänka sig smarta förpackningar som kan ändra egenskaper, eller rullar med papper som kan lagra energi från sol- och vindkraft.

 

FAKTA:

Vinnovas satsning omfattar åtta virtuella kompetenscentrum i landet och matchas av både akademi/universitet och näringsliv/offentlig sektor, vilket gör att den totala summan som rör Norrköping uppgår till 108 miljoner kronor. RISE Bioeconomy, KTH samt tio företag kommer också att ingå i det virtuella kompetenscentret som ska drivas från Norrköping. Att kompentenscentret bildas kring RISE Acreo och RISE AcreoBioeconomy (tidigare Innventia), LiU och KTH är ingen slump. Sedan tidigare har dessa akademiska parter bedrivit forskning kring digital cellulosa i andra stora forskningsprojekt med finansiering från Wallenbergstiftelsen, SSF och Energimyndigheten.