• Kristina Edlund leder en koalition där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna ingår. Foto: Emma Garzon
  • Blocköverskridande och gemensamt ansvar gäller i Stadshuset. Foto: Tommy Pettersson

Vikten av ansvarsfull politik

Den här mandatperioden styr en s-ledd majoritet Linköpings kommun. Inte vilken majoritet som helst, utan en blocköverskridande sådan.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna tog ett gemensamt ansvar i ett svårt parlamentariskt läge och bildade Koalition för Linköping.

Demokrati och lika värde

Jag tror i grunden att blockpolitik gör mer skada än nytta. Men i synnerhet när samhället står inför risken att ett ytterlighetsparti får alltför stort inflytande måste de som värnar demokrati och människors lika värde gå samman för att hitta goda lösningar på framtidens utmaningar.

Just detta ansvarstagande är precis vad som har skett i Linköping med en koalition som sätter konstruktiva lösningar i förgrunden istället för konflikter mellan gamla ideologiska blockgränser.

Fortsatta utmaningar

Det har varit ett spännande, utmanande, glädjande och innehållsrikt drygt första år som "ny" majoritet i Linköping. Vi har stött och blött och givit och tagit för att komma fram till bra beslut för Linköpingsborna. Koalition för Linköpings samarbete vilar på en samsyn kring vilka som är de största utmaningarna för vår stad. Som att Linköping behöver bli mer sammanhållet, där klyftorna minskar och möjligheten att växa upp under likvärdiga förhållanden är densamma - oavsett var i staden man råkar vara född.

Stark ekonomi - stadig kurs

Med de enormt goda förutsättningar som finns borde Linköping kunna prestera ännu bättre, och höja ambitionerna – för skolan, för jobben, för äldreomsorgen, för bostadsbyggandet och miljön. På den utgångspunkten vilar Koalition för Linköpings samarbete. Med en stabil majoritet som håller en stadig kurs mot den inriktningen är vi en god bit på väg. På väg att se till att Linköping på allvar blir en stad där idéer blir verklighet.

Kristina Edlund socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande i Linköping