Vi har inte råd att vänta…

Vi är nog många som kan skriva under att vi inte ska leva över våra tillgångar. Vi är nog också många som inte skulle göra inköp från en närbelägen industri som ogenerat släpper ut gifter i närmiljön.

Föroreningarna kan ju spridas till den egna tomten eller barnens förskola.

Kommande generationer

Varför följer vi då inte dessa principer när det gäller förhållningssättet till ett av vår tids allra största hot för mänskligheten - klimatförändringarna? Utsläppen av växthusgaser må många gånger ske på andra sidan jordklotet men effekten blir densamma som om grannen skulle starta upp ett litet kolkraftverk i trädgården.

För att både vi och kommande generationer ska kunna leva väl krävs att miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt. Detta gäller i högsta grad lokalt i Linköping där vi lever som om vi förfogade över nästan fyra  jordklot och där vi samtidigt har alla förutsättningar att gå i bräschen enligt devisen ”tänk globalt, agera lokalt”.

En föränderlig värld

Linköpings kommun, liksom resten av världen, står inför omfattande utmaningar till följd av klimatförändringarna. Vi lever idag i en värld som klimatförändras och det blir allt mer påtagligt för många människor, även här i Sverige. Förra året var det varmaste året någonsin som uppmätts, såväl globalt som i Europa och Sverige. Fler skyfall och stigande temperatur är något vi har att vänta även i Sverige och Linköping. Skogsbränder och översvämningar har blivit ett vanligare inslag även på våra breddgrader. Den klimatförändringseffekt som redan idag har högsta dödstal i Sverige och Europa är så kallade heat waves, alltså extrema temperaturer.

Stora kostnader

Klimatförändringarna medför också stora ekonomiska kostnader, mycket större än vad kostnaderna skulle bli för kloka klimatinvesteringar. Kostnaderna såväl i termer av återuppbyggnad av samhällsfunktioner och bostäder till följd av översvämningar, orkaner, skogsbränder med mera uppgår till mångdubbelt de klimatinvesteringar som kan förhindra en höjning av jordens medeltemperatur. Investeringar i förnyelsebar energi och fossilfria transporter bidrar även till andra positiva effekter såsom en mindre sårbar energiproduktion och trivsammare städer för ung som gammal. Satsningar på mer lokal livsmedelsproduktion innebär färre transporter, effektivt utnyttjande av den goda åkermarken och högre självförsörjningsgrad.

Fossilfritt

I arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle kommer det med andra ord att krävas en omställning till fossilfria transporter och resor, klimateffektiv energi- och livsmedelsproduktion. Det kommer också att ställas krav på klimatanpassning, även i en kommun som Linköping. Precis som alla har att förlora på effekterna av ett förändrat klimat så kommer det att krävas att alla bidrar till att förhindra densamma. Likväl som olika offentliga aktörer ställer upp klimatmål och uppmanar sina medborgare att agera klimatsmart så behövs det ett företagande som går i bräschen. Jag är också övertygad om att ett näringsliv som tar sig an klimatutmaningen också kommer att locka fler kunder och stå mer robust för framtiden.

Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Linköping