Vartannat svenskt par lever i en ekonomiskt ojämställd relation

En undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har kartlagt svenska pars syn på ekonomi och jämställdhet. Undersökningen visar bland annat att en tredjedel anser att deras relation är delvis ekonomiskt jämställd och vart femte par anser att de inte alls lever ekonomiskt jämställt.

Brister i den ekonomiska jämställdheten kan leda till låg självständighet. I budgetpropositionen för 2018 beskriver regeringen hur ett systematiskt och långsiktigt arbete krävs för att påskynda utvecklingen mot ekonomisk jämställdhet mellan könen.

Att gå emot rådande normer och säkerställa ekonomisk jämställdhet i en relation kan vara svårt. Långt ifrån alla upplever sin relation som ekonomiskt jämställd men bra saker att tänka på om man vill göra hushållsekonomin mer jämställd är att våga prata pengar, ha eget sparande och planera pensionen mer jämställt.