• Peter Morén och Stanley Nilson på Fonus Öst och ansvariga för Motala och Mjölbykontoren. Foto: Patrik Ekström
  • Fonus har funnits i Mjölby i drygt 50 år. Foto: Patrik Ekström

Värdighet in i det sista

Att prata om döden och hur man vill ha sin begravning är inte alltid så lätt. På Fonus i Mjölby är Stanley Nilson ny chef sedan en dryg månad. Han är även borglig begravningsförrättare och vet att hjälpa till när man drabbas av en anhörigs frånfälle.

Fonus begravningsbyrå har funnits i Mjölby sedan mitten av 1960-talet. I grunden är Fonus Öst, som finns i hela Sverige, en eknomisk förening vilket borgar för att man inte ser till kortsiktiga vinster och lösningar.

– För oss är det viktigt att allt sker med värdighet. Vi kontaktar aldrig sörjande direkt utan de får komma till oss så hjälper vi dem, menar Stanley Nilson och får medhåll av kollegan Peter Morén som förestår Motalakontoret och är på besök. Både Stanley och Peter är borgliga begravningsförrättare eller officianter som det också heter. En typ av begravningar som ökar allt mera.

Borglig begravning

– Många har valt att gå ur Svenska Kyrkan och de blir allt fler. Då har man inte rätt till att ha präst och kantor eller vara i kyrkan men i många fall kan det göras avsteg från det. Det beror på hur den verksamma kyrkoherden i församling ställer sig till det. Men en borglig begravning behöver inte bli mindre värdig för det. Jag skulle nästan säga tvärtom och påstå att den blir betydligt mera personlig med en borlig begravning och har man sedan fyllt i vita arkivet så kan man helt själv bestämma hur begravning ska se ut, menar Stanley Nilson och fortsätter att berätta att Fonus även hjälper till med, exempelvis muslimska begravningar.

– Där ska den döde begravas så forts om möjligt eller inom tre dagar i alla fall, berättar Peter Morén och fortsätter.

– Det kan vara lite svårt att uppfylla det men inom en vecka brukar det gå att lösa. Vi har en del att lära av deras sorgearbete. När man pratar med en svensk familj så tar det upp sin kalender och ser vart en ceremoni kan passa in medans ortodoxa syrianer eller muslimer stannar upp med allt och släpper det de har för händer och låter döden och sorgen ta den tid som den behöver. Deras begravningar är också större och det händer att folk kastar sig på kistan medan vi är lite mera återhållna.

Många byråer på liten ort

Mjölby är en relativt liten ort men det finns ändå fyra olika begravningsbyråer i centrum och även någon ytterligare mindre byrå ute på landet.

– I och med att vi inte har ett direkt vinstkrav på oss så tycker jag att vi kan ta oss mera tid för varje begravning och varje sörjande. På så sätt blir det värdigare och kanske mer personligt, avslutar Stanley Nilson på Fonus i Mjölby.