• Mia Wiss är affärsjurist i Widman Wiss advokatbyrå som finns i Mjölby och Stockholm. Hon påpekar att det är mycket viktigt för företag att vara tydliga i villkoren när affärer görs över internet. Foto: Leif Larsson

Var tydlig i avtal på nätet

Numera kan avtal träffas över internet både mellan företag och kund och mellan företag och företag. Det finns mycket för företag att tänka över och göra rätt. Annars kan en affär få ovälkomna följder.

– Tydlighet är väldigt viktig. Om man exempelvis har försäljning via en hemsida så är det viktigt att vara tydlig i vad villkoren innebär och vad avtalet faktiskt erbjuder, poängterar Mia Wiss, Mjölby, affärsjurist som driver Widman Wiss Advokatbyrå tillsammans med advokatkollegan Eva Larsson Widman, Stockholm.

Avtal och tvister

Inom affärsjuridiken sysslar Mia Wiss i huvudsak med att hjälpa företag med olika typer av avtal och tvister. Bland klienterna finns även privatpersoner och organisationer. Ärendena är skiftande men det finns gemensamma drag.

– Ett grundproblem är när parter är oense om vad ett avtal innebär eller om man följt avtalet eller inte. Om det uppstår en tvist mellan ett företag och en konsument så kan företaget ofta anses vara den starka parten och då kan den svaga parten ha större möjlighet att få rätt. Det kan i sin tur betyda att företaget förlorar pengar och även anseende om man nu förlorar en tvist, redogör Mia Wiss.

Lag som styr

Det är många faktorer som ska beaktas när avtal skrivs. Vid försäljning på nätet finns det en lag om distansavtal som preciserar vad som ska finnas med. Det är bland annat kontaktuppgifter, varans pris och information om reklamation och ångerrätt. Om konsumenten inte fått all information så kan det hända att avtalet inte är bindande.

– Ibland är jag med från början när avtal upprättas och är med och går igenom informationen på hemsidan. Men det vanliga är att jag kommer in i processen när en tvist uppstått. Avtal på nätet fungerar som ett skrivet sådant. En skillnad är att det ena kräver en underskrift medan det andra ibland "bara" behöver en knapptryckning. Det senare kanske inte känns lika juridiskt bindande, men det är ett avtal som gäller.

Mia Wiss understryker än en gång att just tydlighet är oerhört viktig.

– Ja, egentligen är det bra att vara övertydlig. En domare som ska döma i en tvist vet ju bara vad som står i villkoren, inte vad som sagts och vad man muntligt kommit överens om. Ord står då mot ord. Kontrollera behörighet Mia Wiss pekar på en annan detalj som är angelägen för företag att tänka på när avtal ingås.

– Det är viktigt att kontrollera att den som tecknar avtal också har rätt att göra det, annars kan avtalet vara ogiltigt. Man kan behöva se en fullmakt eller ett registerutdrag från Bolagsverket. Men då faller enkelheten med att ordna avtalet via nätet. En lösning kan vara att ha en kontrollfråga om behörighet som ska kryssas i, förklarar Mjölbyadvokaten.

Blev kompanjorer

Mia Wiss började på advokatbyrå i Stockholm 2001, blev advokat 2004, kom till Mjölby 2008 och startade sitt företag 2013. Ett år senare blev Eva Larsson Widman hennes kompanjon. De driver sina verksamheter från Mjölby respektive Stockholm och är mycket nöjda med samarbetet. Mia visste inte så mycket om näringslivet i Mjölby innan hon flyttade hit men har blivit imponerad.

– Här finns många duktiga entreprenörer och företagare med stor energi och massor av idéer. Det är ett enormt driv i regionen och det inspirerar. Hon gillar verkligen sitt jobb. – Det är jättespännande att träffa olika människor, företag och organisationer. Det är alltid nya frågor, även om ämnesområdet är detsamma. Roligast är att vara med i en utvecklingsprocess och bygga något från start, avrundar Mia Wiss.