• Om ett år är det full fart på bygget vid den stora vägen. Foto: Patrik Ekström

Var tog planerna för Depot vägen?

Förra året avslöjades stora planer för området kring den galleria som numera heter Depot i Mantorp. Nu visar det sig att detaljplanen försenat projektet med drygt ett år.

För drygt ett år sedan presenterades storslagna planer på 60 000 kvadratmeters ytterligare affärsyta, snabbmatsrestauranger och inte minst ett hotell invid E4:an. Sedan hände ingenting.

Thomas Cassel är fastighetschef på Depot Mantorp vet dock besked och berättar för Östergötlands Näringsliv om hur läget just nu är med alla bygg och utvecklingsplaner.

60 000 kvadratmeter

– Projektet lever i allra högsta grad men detaljplanen har tagit sådan tid att få fram vilket har medfört att jag skulle uppskatta att vi är drygt ett år försenade. Det är självklart inte alls bra men planerna ligger helt klart fast. Vår fastighetsägare har redan köpt mark som skulle kunna bli runt 20 000 kvadratmeter butiksyta och det finns ytterligare 40 000 kvadratmeter till om man vill. Det finns redan inritat flera olika kedjor med restaurangverksamhet men vilka det blir är ännu inte klart. Det finns dessutom flera av de stora kedjorna vägknuten vid Viringe i Mjölby.

Hotellet vid vägen

– Ett hotell är även det inplanerat vilket är mycket spännande då det inte finns något sådant norröver från Jönköping räknat. Det är även bra med ett hotell med tanke på att travet har planer på att bygga ut och även motorbanan har låtit meddela att det finns ett behov av ett hotell. Det är en bit att åka både till Mjölby och Linköping samt att man då slipper att man krångla sig in i centrum, avslutar Thomas Cassel som anser att det tagit alltför lång tid att få klart detaljplanen på den aktuella platsen. Han menar att det hade kunnat göras snabbare men nu är den klar och om ett drygt år kan man se en byggarbetsplats bredvid E4:an.