Var finns arbetskraften?

Industridagen i Östergötland är avklarade för detta år och den satsning som industrin, det privata näringslivet, universitetet, offentliga myndigheter, kommuner och fackliga organisationer gör är vällovlig.

Syftet med kapamjen är att värva kompetent arbetskraft till industrin. I tider av hög ungdomsarbetslöshet och goda statsfinanser borde ju inte matchningsekvationen;  Sökande-studier-jobb, vara olöslig.

Evolutionära cykler

Tongångarna känns igen i modern tid. Industrin skriker, framförallt i högkonjunktur, efter ”rätt arbetskraft” i rätt tid. Idag är det inte manuella och  skitiga jobb som industrin lockar med utan kvalificerade arbetsuppgifter med en stabil löneutveckling. Befolkningsutvecklingen spelar naturligtvis en jättestor roll i sammanhanget men nu föds det massor med barn igen så  det kanske måste till två fokus i samhällsdebatten. Det ena fokuset ligger på dagsläget där gymnasieungdomarna är få, arbetsmarknaden är bred och kunskaperna om industrins betydelse är ringa. Det andra fokuset bör ligga femton år framåt. År 2028, en tid då dagens nyfödda börjar att fundera över vad de ska bli när de blir stora och Ostlänken är en faktisk tillväxtmotor i länet.

Ingen vet

Östergötland har länge haft en trist eftersläpning och kompentensbrist inom framförallt industrin. Vi ligger inte i något av de största tillväxtbältena i Sverige hur gärna vi än vill. Men förutsätttningarna är goda. Infrastrukturella satsningar, lagom avstånd till Stockholm och en växande högteknologisk verksamhet är framgångsfaktorer för regionen. Nu behövs det ännu fler Industridagar och kunskap om den exportledda tillverkningsindustrins bidrag till Sveriges ”resultat-o balansräkning”.