Vallastaden 2018 bo- och samhällsexpo

Vallastaden 2018 bo- och samhällsexpo är inte den första bomässan i Sverige men det kommer att bli en av de största på flera olika sätt. Genom åren har bomässor arrangerats. H55 år 1955 och H99 i Helsingborg var de fösta moderna branschmässorna som lockade folk, den senare mässan drog hela 400 000 besökare.

Bo01 i Malmö, Västra hamnen är väl idag den mesta kända bostadsmässan för att den var välbesökt men också för att bolaget som drev mässan gick i konkurs dagen innan mässan skulle avslutas. När bomässan var genomför växte stadsdelen fram och befolkades så småningom.

Därefter har ett antal bomässor arrangerats i Stockholmsområdet med Hammarby Sjöstad 2002, Tensta 06 och Annedal 2012 och sedan var det Linköpings tur.

En guidad tur in i framtiden

När Östergötlands Näringsliv trycks pågår  2018 pågår Vallastaden 2017 i Linköping – ett bo- och samhällsexpo som förväntas locka drygt 120 000 besökare i form av allmänhet och branschfolk. På rekordtid har 40 aktörer byggt 1 000 bostäder och skapat en en grön och variationsrik stadsdel med mängder av arkitektoniska infall och smarta lösningar.

När man går runt på en guidad tur hösten 2018 tror man inte att det är en verklig stadsmiljö man går runt i. Förgäves försöker man slita av sig sina tre endimensionella glasögon för att komma ur den fantasirika filmen som visas. En film som är en blandning av Star Wars och Avatar men ur ett hypermodernt bostads och samhällsperspektiv. Färger och former blandas och samsas med exotiska landskapsmiljöer där träd och buskar verka var hämtade från någon annan planet. Detta kan inte vara Linköping! Det är knappt så att man tror att detta är bostadsbyggande i vårt reglerade och ibland konforma Sverige.

Succén Vallastaden 2018 bo- och samhällsexpo  är ett faktum redan från början. Vem bryr sig att inte allting är färdigbyggt eller att alla hus är bebodda än så länge, det är bara en tidsfråga. Om man ska försöka sig på att associera till befintliga stadsmiljöer utanför den animerade filmen som spelas upp när man besöker Vallastaden så för tanken mot sydligare trakter och kontinentala atmosfärer.  men inte ens Frankrike, Tyskland eller Italiens kultur förmår att framkalla samma känsla över att det går att bo tätt ihop med en god livskvalitet.

All vår början bliver svår

Det är väldigt svårt att förstå hur Vallastaden kunde bli så bra med tanke på den korta tid man byggt och med den historik som det numer permanenta projektet har. Det var den dåvarande borgerliga majoriteten 2011 som drog igång det hela från början och då fanns det elaka tungor som anklaga vissa politiker för att a ha drabbats av hybris.

Linköpings kommun blev initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017  som det hette då och projektet startade 2012 tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus. Linköpingsexpo heter det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot.  Det inleddes lite skakigt och en del frågetecken kring ekonomi, VD avhopp och brist på deltagande från lokala byggherrar tornade upp sig som mörka moln kring Vallastaden. idag är det ingen som minns detta eller pratar om problemen.

Nya tider

Vid en pressträff för drygt ett år sedan kunde Birgitta Ståhl Öckinger, styrelseordförande Linköpingsexpo, Simon Helmér, vd Linköpingsexpo Rickard Stark, Okidoki Arkitekter, områdes- och expoarkitekt för Vallastadens expo berätta om hur lång man kommit.

– Sverige behöver ett bo- och samhällsexpo som lyfter hur vi bygger och för vem. Vår ambition är att låta den klassiska bomässan möta Almedalen. Intresset är stort för hur vi lyckats gå från idé till inflyttning inom fem år. Där en del av framgången tillskrivs Vallastadsmodellen som bygger på tre principer. Planera först, tilldela marken sen och då med mindre byggrätter så att fler kan vara med. Den tredje principen är att tilldela marken på kvalitet, istället för på högsta pris, berättade Simon Helmér och fick assistans från sin ordförande i bolaget.

– I Vallastaden har vi genom att tänka nytt och småskaligt gett förutsättningar för en varierad och tät stadsmiljö med en mångfald av bostäder och uttryck. Svensk samhällsbyggnad behöver nya modeller och metoder och Vallastadsmodellen är en. Vi välkomnar därför fler städer att engagera sig i den plattform för diskussion och debatt som expot kommer att vara. Det är vår förhoppning att någon stad tar stafettpinnen efter oss och fortsätter debatten om hur vi ska lösa bostadsbristen i Sverige, menade Birgitta Ståhl Öckinger

Tusen bostäder

I utställningsområdet med cirka tusen bostäder finns över 40 olika projekt som ett antal arkitektkontor har varit med och ritat. I området planeras och testas ägarlägenheter och byggemenskaper, det byggs hyresrätter, bostadsrätter och radhus, och var femte bostad är en studentlägenhet. Bland projekten finns fem passivhus, två plusenergihus och gemensamma Felleshus i kvarteren.

– Människor är olika och har olika uppfattning om vad som är snyggt och fult i allt från kläder till husfasader. För att ge möjlighet till olika uttryck har gestaltningen i princip släppts fri. Stadskvaliteterna Linköpings kommun önskat har reglerats i ett kvalitetsprogram. Vi utmanar bland annat genom att inte styra med ett gestaltningsprogram för material, färger eller takvinklar vilket varit trend inom svensk stadsbyggnad de senaste decennierna, sa Rickard Stark, Okidoki Arkitekter och områdesarkitekt för Vallastaden då för ett år sedan om det som nu är verklighet.

 

Fakta om Vallastaden 2018:

Mellan 2-24 september pågår bo-och samhällsexpot rum

På en yta som är 135 000 kvadratmeter stort

Under mässan pågår 70 utställningar och ett flertal seminarier