• Valdemarsviks kommun är de största vinnarna i länet. Foto: Tommy Pettersson
  • Nya tomter tas fram för produktion av bostäder. Foto: Tommy Pettersson

Valdemarsvik vinnare på husmarknaden

Valdemarsviks kommun är vinnare på fritidshusmarknaden i Östergötland om man får tro den undersökning om prisutveckling som nyligen presenterades av Fastighetsbyrån.

I Östergötlands län har priserna på fritidshus stigit med 14 procent men utvecklingen varierar kraftigt mellan olika kommuner. I Valdemarsviks kommun har snittpriset stigit med 54 procent medan priserna på fritidshus i Linköpings kommun har sjunkit med nio procent.

För att få en bild av hur prisökningen på fritidshus sett ut de senaste fem åren i olika regioner har Fastighetsbyrån gett Mäklarstatistik i uppdrag att jämföra försäljningspriser på fritidshus under mars 2013 till februari 2014 med samma period 2008 -2009.

– Prisutvecklingen på fritidshus har stannat av de senaste åren. Tittar man i ett lite längre perspektiv så tror vi att fritidsboende kommer att bli allt mer intressant. Många väljer idag ett urbant, ofta mycket centralt boende. Stadsboendet är så eftertraktat att man är beredd att kompromissa med boyta, antal rum, tillgång till grönytor etc. När man väljer att bo på detta sätt kommer många att ha ett intresse för ett annat boende på fritiden och då kommer intresset för fritidshus att stegras. För tillfället kan man dock konstatera att det fortfarande i mycket är köparnas marknad, säger Lars-Erik Nykvist vd på Fastighetsbyrån.

Nu byggs det

Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarkedja, presenterar därför statistik som visar prisutvecklingen på fritidshus de senaste fem åren i hela Sverige och varje enskilt län. I hela Sverige har priserna stigit med 15 procent, men hur har prisutvecklingen sett ut i Östergötlands län? Fastighetsbyråns siffror som visar att fritidshusägare i Valdemarsviks kommun är de största vinnarna i länet samtidigt som fritidshusen i Linköpings kommun har haft en negativ prisutveckling. Totalt har snittpriset på fritidshus i Östergötlands län stigit med 14 procent vilket är något under rikssnittet.

Det är inte bara högsäsong för fritidshus.Valdemarsvik håller dessutom på att projektera för bebyggelse bland annat sex nya tomter i Gryt för bostadsändamål. Tomterna är belägna på Konvaljevägen i närhet av skolan och Åldersro och beräknas bli klara för försäljning och byggnation i sommar.

 

FAKTA: Kommunsiffror för Östergötlands län

Valdermarsvik, +54 procent

Linköping, -9 procent

Finspång, +36 procent

Kinda, +2 procent

Söderköping, +16 procent

Motala, 5 procent

Norrköping, +14 procent