• Foto: Kajsa Nilsson

Vad kännetecknar en entreprenör?

Svenskt näringslivs utveckling och dess historia under 1900-talet handlar väldigt mycket om den så kallade Svenska modellen. Den modellen bidrog till en exempellös ekonomisk tillväxt och lade grunden för en social framgång. Framgången tillskrivs de stora svenska företagen och det samförstånd man hade med den svenska fackföreningsrörelsen i över ett halvt sekel.

Visst spelade tillgången på råvaror och en industri, som inte blev söderslagen av andra världskriget, in när man ska beskriva den Svenska modellen. Kloka politiker förstod på den tiden vitsen med att låta parterna på arbetsmarknaden hantera sina konflikter efter eget recept. Den klokskapen skapade förutsättningar för den svenska välfärden. Men historieskrivningen är inte heltäckande.

Ny historia skrivs

Idag, 40 år senare ser vi en helt annan näringslivsstruktur och helt annat ”Välstånds-Sverige” växa fram. Internationaliseringen har lett fram till en grym konkurrens med omvärlden och påverkat vår svenska basindustri såväl som våra stora svenska tillverkningsföretag, ibland i negativ riktning. Företag flyttar utomlands, fusionerar, rationaliserar och det är inte alltid positivt för svensk arbetskraft.

Det moderna samhället

Den nya individuella eran och den snabba digitaliseringen har under de senaste åren lett till fram till att många nya företag ser dagens ljus där en annan kompentens efterfrågas. Arbetslösheten är rekordhög men samtidigt stampas nya arbetstillfällen fram i rekordtakt.

Oavsett vilken politisk färg man har så har man i dag förstått vikten av ett mångfaldigt företagande. Småföretagen har fått den renässans som de förtjänar. Entreprenörskapet hyllas och företagandet är inte längre något fult. Kapitalismen har klarat sig ännu en gång och återhämtat sig från både strukturella såväl som konjunkturella kriser

Årets östgöte 2013

En intressant fråga i Sverige i dag är: Vad är det som kännetecknar en entreprenör?

Kanske den nyligen påbörjade och än så länge korta historien om Michel Issas entreprenörskap ge några intressant infallsvinklar om vad det är som skapar tillväxt idag.

Michel Issa har hunnit med en hel del i sitt blott 27-åriga liv. Han är grundare och ägare till Michel Issa AB och Michel Issa Invest. Grundare och ägare till Kenoro Camp samt grundare och ägare till Safirdruvan Konferens, Motell Nattviol och Cykelgrossisten. Issa fick Konungens utmärkelse ”Kompassrosen” år 2014 inom näringslivet. Han har också tilldelats ett stort antal utmärkelser från affärstidningar och organisationer bland annat blev Issa utsedd till Årets östgöte 2013.

–Entreprenörskap handlar om att föra människor närmare varandra, om att skapa en större gemenskap i samhället och att göra skillnad i människors liv, säger Michel Issa som verkligen förstått vikten av nätverk.

Michel Issa också grundare och ordförande för en internationell välgörenhetsorganisation som finns i tolv länder och som byggt flera barn- och sjukhem samt Ambassadör för Hungerprojektet

– En drivkraft som jag har är att kunna hjälpa andra människor. Om jag kan det då blir jag lycklig, säger Michel Issa.

Avgörande erfarenheter

Michel är inte lastgammal i sitt företagande men han har redan en lång och variationsrik erfarenhet som entreprenör i Sverige. Under en längre tid i sitt liv gick Michel Issa omkring och drömde om att bli munk men efter avslutad studier, en sexårig akademisk utbildning från Nottingham University, insåg han att det inte var det munklivet han skulle välja. Michel sökte mängder av olika jobb men fick ett nej-tack på alla ställen.

Då påbörjade han entreprenörsresan.