Utveckla kvinnors företagsnätverk

Av Sveriges dryga 500 000 företagare är mindre än 30 procent kvinnor. För att lyfta fram och inspirera fler kvinnor att driva företag och utveckla sina affärsidéer arrangerar LRF Konsult tillsammans med Almi, Women in business on tour.

Det är ett event på fem orter som fokuserar på företagandet och ska öka nätverket bland andra företagande kvinnor.

27 procent kvinnor

2014 fanns det mer än 540 000 företagsledare i Sverige varav cirka 382 000 var män och 157 000 kvinnor enligt Tillväxtverkets siffror. Det innebär att kvinnorna utgör cirka 29 procent av alla företagsledare.

I Östergötland var siffran på antalet operativa företagsledare under år 2014 20 767 varav 5 580 var kvinnor och 15 187 män. Det innebär att cirka 27 procent av företagarna i Östergötland är kvinnor.

 

Almi, Women in business on tour:

Skänninge : 20 september

Nyköping: 27 september

Linköping: 5 oktober

Norrköping: 11 oktober