• Här är en grupp yrkeschaufförer som går kurs hos Utbildningshjulet för att ta Yrkesförarkompetensbevis, YKB. Tvåa från höger längst fram sitter Stefan Wikström, vd på företaget, och han berättar att det är högtryck på grund av YKB-kurserna, mellan 100 och 120 elever kommer varje vecka till Utbildningshjulet. Foto: Leif Larsson

Utbildning som ger säkrare vägar

Det råder kraftigt högtryck hos Utbildningshjulet i Linköping. Skälet är ett lagkrav på att alla yrkeschaufförer i Sverige senast 10 september i år ska ha skaffat Yrkesförarkompetensbevis, YKB. Så det pluggas febrilt i skolbänkarna på Finnögatan 9.

– I Sverige finns det omkring 120 000 yrkeschaufförer och det är ett lagkrav att alla ska ha YKB, klargör Stefan Wikström, vd på företaget. Utbildningshjulet AB har funnits i 16 år och erbjuder utbildningar för dem som sysslar med yrkestrafik och entreprenad.

Stångå Buss äger bolaget och personalstyrkan uppgår till 4,5 årsarbetare. Man hyr också in konsulter.

– För det mesta handlar det om kurser som är en-två dagar långa. YKB är på fem dagar men man behöver inte ta dem i sträck, berättar vd. Just YKB är väldigt aktuell. När tidningen hälsar på så är en grupp på tolv personer på plats och lär sig om YKB.

– För tillfället har vi 100-120 elever i veckan här, det är mer än vanligt. Det är en rusch nu som beror på YKB, upplyser Stefan Wikström.

Fem delkurser

Det är för övrigt krav på att alla yrkeschaufförer inom EU ska ta Yrkesförarkompetensbevis. Utbildningen är uppdelad i fem delkurser. En handlar om sparsam körning, en annan om lagar och regler, en tredje om ergonomi och hälsa och en fjärde om godstransporter och laster.

– Den femte är inriktad på säkerhet och kundfokus. Man får lära sig hjärt- och lungräddning, första hjälpen, vad man ska göra vid en brand och hur kunder ska bemötas. Utbildningen är på 35 timmar och det finns ett EU-direktiv om att man ska upprepa kursen vart femte år, redogör Stefan.

Han tycker att alla utbildningar som företaget erbjuder är spännande och roliga och femte delen i YKB har han märkt uppskattas extra av kursdeltagarna.

– Det här med säkerhet, lungräddning och brand tycker de flesta är nyttig kunskap. Det behövs mycket träning så att det sitter i ryggmärgen när det väl händer något, påpekar vd. Utbildningsföretaget har fler kurser på menyn. Exempelvis lär man ut regelverket för transport av farligt gods på väg. Vägarbetskurser för den som arbetar ute på vägarna är en annan utbildning och man lär också ut säkerhet, arbetsmiljö och handhavande av stora maskiner som hjullastare, grävmaskiner och väghyvlar.

Skoj i skolan

Ibland ger sig utbildarna ut från sina egna lokaler. Då kan det bli riktigt skoj. Som i höstas då man åkte runt i skolor i Linköpings kommun och pratade säkerhet med elever som nyttjar skolskjuts.

– Vi hade en stor buss med oss som vi var i så att eleverna skulle känna igen sig. Vi berättade om säkerhet i bussen och tränade på att utrymma den. Vi mötte elever från sex år upp till de som gick nionde klass så vi var tvungna att hitta olika nivå på hur vi pratade med dem. Vi höll på i några veckor, det var jätteroligt, bedyrar bolagschefen. Stefan Wikström tycker att Utbildningshjulet gör en viktig insats. Denna kunskapshöjning har dock inte alltid fungerat prickfritt.

– Jag tror branschen tidigare brustit lite i den egna kompetensutbildningen och det är därför det kommit lagkrav på det. Nu tror jag att alla som kommer till oss tycker att de lärt sig något viktigt när de går härifrån, avrundar Stefan Wikström som arbetar på företaget som ökar kunskap och kunnande hos dem som i sitt yrke framför ett fordon på vägarna.