• Anders Corazza, vd i företaget Linköpings Trädgårdshandel, fick besök av Ardalan Shekarabi.  Foto: Tommy Pettersson
  • Ministern hann träffa kommunstyrelseordförande Stina Edlund och tjänstemän som jobbar med upphandling. Foto: Tommy Pettersson
  • Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Linköping för att diskutera upphandling. Foto: Tommy Petterssson
  • Borgmästare Helena Balthammar var värd för besöket. Foto Tommy Pettersson

Upphandlingsminister Ardalan Shekarabi

Vill förändra regler för offentlig upphandling

Offentliga sektorn handlar varor och tjänster för över 600 miljarder kronor årligen och har en enorm betydelse för den svenska ekonomin. Under de senaste 30 åren har den offentliga upphandlingen ökat med astronomiska tal och vi har också successivt anpassat vår lagstiftning därefter. Sist men inte minst har vi med inträdet i Europeiska unionen fått kliva in i ett större och gemensamt regelverk.

Nu är det dags för den nya regeringen att se över lagstiftning och myndighetsorganisation igen. Civilminister Ardalan Shekarabi besökte nyligen Linköping för att diskutera och informera om upphandlingsfrågor med kommunala företrädare, myndigheter  och företag.

Vänster eller höger?

 Socialdemokraten Shekarabi föddes i Manchester i Storbritannien i slutet av 1970-taletmen men växte upp i Iran. Han kom till Sverige i slutet av 1980-talet tillsammans med sin mor.

På 1990-talet gick han med i SSU i Gävleborgs SSU-distrikt. Vid SSU-kongressen år 2003 valdes Shekarabi enhälligt till ny förbundsordförande efter Mikael Damberg, många menar då att SSU gjorde en ”Mittenpolitisk sväng” i och med det bytet. Ministern är juristutbildad och riksdagsledamot sedan 2013. Han sitter också i det mäktiga socialdemokratiska verkställande utskottet. När han blev utsedd till civilminister 2014 fick han passningen av Stefan Lövfen.

– Jag ansvarar för frågor som rör den offentliga sektorns organisering, statlig arbetsgivarpolitik, offentlig upphandling och även spelfrågan som ligger lite utanför men tar mycket tid. När jag presenterades av statsministern i riksdagen efter regeringsförklaringen kallade han mig för upphandlingsministern och därmed avslöjade han väl vad han hade tänkt sig. Jag ska med det uppdraget vara med att utforma en nationell upphandlingspolitik och modernisera den offentliga sektorn, inleder Ardalan Shekarabi när han träffar kommunens tjänstemän som är ansvariga för upphandlingsfrågor.

– Upphandlingen ska vara ett instrument för att effektivisera den offentliga sektorn men också vara med att  utveckla vårt samhälle.

Kommunala affärer

Ardalan Shekarabi vill nu föra en dialog om sociala krav vid upphandling som är en prioriterad fråga hos regeringen. Linköpings kommun upphandlar varje år varor och tjänster för hundratals miljarder. Den S-ledda Koalitionen i Linköping vill höja ambitionerna för att upphandling används som ett verktyg för att skapa jobb, inte minst för att få in unga och personer som stått utan arbete under en längre tid.

– Skillnaden mellan den förra regeringen och vår är att vi vill jobba strategiskt och ett medel för utveckling inte enbart se upphandling som en administrativ och legal hantering. Vi vill till exempel se över Lagen om offentlig upphandling där vi har gett Ilmar Reepalu ett utredningsuppdrag att reformera LOVen, berättar Ardalan och tar Linköping som ett exempel.

– Det har skett en teknisk utveckling och kompetenshöjning i den offentliga sektorn med en produktivitetsutveckling som följd. Det är viktigt att ha en mångfald av verksamheter och aktörer för att kunna jämföra och inspirera. Men i Linköping var under det förra styret höll man ju på att få ett privat monopol och det är ju inte så bra. Det finns också en oroande inställning hos en del borgerliga partier som håller kvar vid marknadsliberala dogmer, säger Ardalan Shekarabi med emfas.

Gott exempel

Civilministern passade under besöket på att knalla runt i  nyöppnade Linköpings trädgårdshandeln som nu drivs sedan förste oktober av Thormans Entreprenad och är ett bra exempel på ansvarstagande företagande. Företaget jobbar sedan tidigare med skötsel av gator och grönytor på uppdrag av kommunen. Upphandlingen av växthus, plantskola och butik i Trädgårdsföreningen vann man till viss del tack vare ett socialt ansvarstagande.

– Thormans är ett bra exempel på en entreprenör som inte bara erbjuder bra service utan också tar ett ansvar bland annat genom att anställa långtidsarbetslösa. Det är helt i linje med de krav vi vill ställa i kommunens upphandlingar och vi hoppas att fler företag anammar de här intentionerna, menar Linköpings borgmästarmästare Helena Balthammar.