• Nu föreslås en långsiktig satsning och utveckling av verksamheten vid Campus Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson
  • Satsning i Norrköping men inga konkreta planer ännu. Foto: Kajsa Nilsson

Universitetssatsning på Campus Norrköping

Nu har Linköpings universitets utredning om universitetets framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning prsenterats. Utredningen föreslår bland mycket annat en fortsatt satsning på Campus Norrköping vilket tidigare har varit ett frågetecken.

Sedan ett år tillbaka har en internutredning pågått om LiU:s framtida utbildnings- och forskningsutbud och dess förläggning. Nu har man beslutat att gå vidare med förslaget att satsa på fyra fakultetsövergripande profilområden med kärnan förlagd till Campus Norrköping.

Glatt besked

Utredningsgruppen har arbetat sedan i februari i år och under arbetets gång gjort en delrapportering till styrelsen i juni. Nu föreslår man att Campus Norrköping ska utvecklas inom flera områden, bland annat inom samhällsbyggnad samt lärande, framför allt riktat mot de mindre barnen.

– Jag blir jätteglad. För oss i Norrköping är utredningen en bekräftelse på Campus Norrköpings framgång och att universitetet vill fullfölja satsningen, säger Lars Stjernkvist som är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

– Vi lovar från kommunens sida att göra allt vad vi kan för att underlätta så att utredningens förslag omvandlas till konkret handling. Vi behöver en fortsatt satsning på Campus. Utan tvekan har vi redan idag högklassig utbildning och forskning men vi behöver ännu fler studenter och anställda för att få en riktigt kreativ och stabil universitetsmiljö,

Bygget går vidare

Utredningen föreslår vidare att Campus Norrköping ska utveckla utbildningar och forskning inom välfärdsområdet. Kultur och gestaltning förblir ett annat centralt område vid Campus Norrköping, liksom forskning och utbildning kring visualisering och tryckt elektronik, som också föreslås fortsätta vara de starka områden de är i dag.

– Det här låter väldigt, väldigt hoppfullt. Det betyder att universitetet bygger vidare på det som redan har varit en framgångsfaktor för vårt Campus här i Norrköping, alltså den starka kopplingen till områden där Norrköping sedan länge besitter en kompetens. Välfärdsfrågorna, inte minst på grund av förändrad åldersstruktur, kommer att bli ett allt viktigare område, och därmed är det en spännande satsning som skissas upp, fastslår Lars Stjernkvist.

Linköping en föregångare

Sammanfattningsvis innebär förslaget en långsiktig satsning och utveckling av verksamheten vid framför allt Campus Norrköping. Utredarna är tydliga med att de nya områdena inte bör konkurrera med andra verksamheter inom LiU. Linköpings universitet har goda förutsättningar att ta sig an framtida utmaningar i samhället, att bygga upp verksamheter som inte är bundna till akademiskt traditionella ämnesstrukturer.

– Det är angelägna förslag som kommit fram i utredningen, och som pekar ut flera intressanta områden. Linköpings universitet har varit en föregångare tidigare och kan vara det nu med genom att återigen utveckla något nytt. Nu måste vi göra en närmare konsekvensbeskrivning kopplade till förslagen för att se vad som är möjligt att genomföra utifrån våra resurser och också väga det mot vad som är strategiskt hållbart på lång sikt för universitetet, säger rektor Helen Dannetun.

Utredningsgruppen har bestått av ordförande Agneta Westerdahl och sekreterare Johan Wänström. Dessutom har dekanerna för LiU:s fyra fakulteter, prefekter från tre institutioner och tre studentrepresentanter ingått i gruppen.