• Anders Hjalmarson och Thomas Persson Vinnersten hade skickat in det som förslag och blev därmed båda vinnare av namntävlingen. Foto: Jerry Prütz
  • Niklas Hallkvist är projektledare. Foto: Jerry Prütz
  • En plakett till minne av den stora dagen. Foto: Jerry Prütz

Unikt multibygge i Vallastaden

Det absolut häftigaste huset i hela Vallastaden kommer att bli ett multihus med, bland annat, parkeringsdäck, biltvätt och sopsortering som nu börjar att byggas. Namnet på huset avgjordes efter en namntävling utlysts av kommunens parkeringsbolag Dukaten. Det vinnande namnet blev Flustret med anledning av de bikupor som kommer att finnas på husets tak.

Ett parkeringshus som inte är ett parkeringshus är det mantra som fastighetsbolaget St Kors Johan Kristiansson återkommer till under sitt korta och kärnfulla tal under under invigningen och spadtaget som nyligen ägde rum. Att huset blir stort, det förstår man ganska direkt och bekräftas av projektledaren Niklas Hallkvist på Sweco.

8000 kvadratmeter

– Det blir ett riktigt stort hus på, i runda tal, 8 000 kvadratmeter. Parkeringshuset får plats för drygt 315 bilar men kommer även att innehålla en biltvätt, sopsorteringsstation och så en biodling på taket. Dessutom kommer det finnas en inbyggd transformatorstation vilket går helt i linje i hur man vill ha den nya stadsdelen. Det kanske bästa är dock den solpanel som finns helt integrerad husets fasad, något som är väldigt ovanligt, då man vanligen först bygger huset och därefter sätter upp solpaneler.

– Det blir mycket mer än ett parkeringshus, vi försöker hitta en bra benämning och pratar om anläggningen i termer av "energiestetik". Det handlar om en snygg, energiproducerande enhet med många smarta funktioner, fortsätter Niklas Hallkvist. Byggnadenska också ska vara transformator- och återvinningsstationsamt knytpunkt för fiberteknik och sopsug. Den är även förberedd för elbilar och förhoppningsvis blir huset också en nettoleverantör av energi.

Parkera här 2017

– Verkligen jätteroligt att få vara en del av det här bygget som nu sätts igång. I augusti 2017 kommer du att kunna parkera bilen här för då ska det vara klart, avslutar Niklas Hallkvist, projektledare på Sweco.

Namnet på huset kom till efter en namntävling som utlysts av Dukaten och motiveringen löd som följer " Det vinnande förslaget har en sinnrik koppling till multihusets funktion som entré till Vallastaden. Förslaget knyter även an till den ekologiska hållbarhet som präglar området och har inspirerats av den biodling som planeras på multihusets tak. Huset heter Flustret - som ingången till en bikupa kallas". Det var Anders Hjalmarson och Thomas Persson Vinnersten hade skickat in det som förslag och blev därmed båda vinnare av namntävlingen.