Ungt Företagande bara positivt

Antalet unga i Unga Företag är uppe i nästan 50 procent i Östergötland. Detta är väldigt positivt för tillväxten i länet menar Malin Ljung, regionchef.

Ung Företagsamhet ökar antalet elever med 48 procent och från 1 055 elever till 1 563 elever på bara ett år. Det innebär att vi har fler unga företag i länet och i toppen hittar vi Åtvidaberg och i botten finns Motala. Linköping kommer på en hedrade tredje plats.

Betydelsefullt

–  Ung företagsamhet är oerhört betydelsefull för vårt län och självklart då också för varje enskild kommun. Linköpings kommun har insett detta och dubblerat vårt anslag till 2 kronor per innevånare mot tidigare 1 krona då. Självklart är vi väldigt glada för det men det innebär även att jag förstår att kommunen tycker det vi gör är bra och viktigt.

Mycket kunskap i ryggen

– Att jobba med ett UF-företag innebär att man får med sig väldigt mycket kunskap som man har nytta av senare i livet, kanske när man startar ett nytt företag, och vi har undersökningar som visar på att hela 24 procent av dem som startat ett UF-företag sedan går vidare i sitt företagande. Det finns också det som visar att detta företagare tjänar bättre, har fler anställda och går bättre helt enkelt