• Grundvattennivån fick tankar och planer på en bro att ändras. Foto: Gunnar Andersson
  • Efter en lång byggprocess står nu den sista bron i logestikomvandlingen i Motala färdig. Foto: Gunnar Andersson
  • Välkommen till Motala. Foto: Gunnar Andersson

Tunnel blev bro

Den stora och mäktiga bron över Motalaviken är invigd för länge sedan och trafiken rullar ostört och säkert förbi Östergötlands sjöstad. Dock stötte man på patrull när man skulle bygga en gång och cykeltunnel under väg 50 i riktning norrut och nu står en bro färdig att tas i bruk.

När man började planera för den stora Motalabron så var man självklart tvungen att bygga broar vid varje på och avfart för så säkra passager för både bilister, cyklister och fotgängare.

Ändra detaljplanen

Man skulle byggt en tunnel under väg 50 för cyklister och gångtrafik men på grund grundvattennivåerna i området så fanns det risk att husen i området skulle kunna skadats och efter mycket funderade och diskuterade så kom man fram till en liknande lösning som man har längre söderut och mot Storgatan, det vill säga en, en bro för passage över vägen istället för under. För att kunna bygga bron så var man tvungen att göra om detaljplanen och under en ganska lång tid har det varit lite stökigt för den som velat ta av mot Bråstorp eller Varamon men nu står en både vacker bro att tas i bruk.