Tuffare tider för Sverige

Sverige har tillsammans med Norge klarat sig som en av de bätttre ekonomierna i Europa sedan finanskrisen bröt ut 2008. BNP-tillväxt och offentligt sparande är i stigande och konsumtionens tveeggade ökning innebär en ökad inhemsk efterfrågan. Avtalsrörelsen har klarats av med sedvanligt ansvarstagande från löntagarorganisatioenerna och bör inte framkalla någon stress från vare sig arbetsgivare eller statsmakt.

Ingen prognos utan att det ska varnas för vargen. Arbetslösheten är fortfarande hög och visar inga tecken på att dämpas. Den modesta lönerörelsen ger inte heller några utrymmen för det som Gunnar Sträng kallade för ostentativa komsumtionsmönster. Detta kan på sikt dämpa konsumtionen och därmed försvaga den svenska ekonomin.

Tecken i skyn

Nyligen har vi sett inhemska och utländska hemelektronikföretag få bekymmer och nu verkar det som om de svenska sporthandelskedjorna följer efter. Framförallt sportbranschen har varit en stark svensk gren med en stadigt växande omsättning. Nu minskar dock försäljningen och man lägger ned butiker här och där, delvis på grund av internationell konkurrens. Hoppet står nu bland annat till att Sverige ska få fart på byggandet igen.