• Mats Manfresson pekar ut riktingen. Foto: Leif Larsson

Tredje största industriorten i länet

Mats Manfredsson är en välkänd profil i Vadstena dels som tidigare krogägare men nu som näringssamordnare i samma stad. Han beskriver en ort stadd i utveckling och med ett diversifierat näringsliv.

Man behöver inte gå långt från Turistbyrån för att hitta till Mats Manfredssons kontor på Vision Vadstena som även det finns i Rödtornet. Vision Vadstena är ett samarbete mellan Vadstena kommun och det lokala näringslivet. Vision Vadstena har funnits sedan 2011 och har till uppdrag att hjälpa näringslivet med de behov som kan uppstå och att lotsa nya företag och företagare rätt.

Stora företag och små

– Vad många inte vet är att Vadstena är Östergötlands tredje största industriort. Vi har många stora företag här som Fredriksson, Carbex, Sterisol, Lecora och många till. Därutöver har vi även en mängd mindre företag med några få anställda. Vi har även en mängd större jordbruk, de kanske inte har så många anställda men de omsätter en hel del, berättar Mats Manfredsson då vi träffas en tisdag efter lunch i ett soligt Vadstena.

Utveckla näringslivet

– Jag fungerar som kommunens näringslivsutvecklare och representerar Vadstena kommun i många sammanhang. Dels ingår ViVa som en del i ett flertal olika nätverk som Svensk Handel, Nyföretagarcentrum och våra besöks- och rekryteringsnätverk. Jag representerar dessutom Vadstena i styrelsen för Företagarna Motala/Vadstena och i styrelsen för Nyföretagarcentrum Motala Vadstena. Vårt uppdrag är att främja etableringar, entreprenörskap samt skapa bra företagsmiljö och service till näringslivet. Vi arbetar för att öka antalet arbetstillfällen, antalet besökare samt invånare och ett bättre företagsklimat, skulle man kunna förklara vårt uppdrag, menar Mats Manfredsson som berättar att det finns i runda tal så finns det 1 200 företag i Vadstena kommun vilket är ganska mycket med tanke på att det finns drygt 7 300 innevånare i kommunen.

Bostadsbristen en utmaningen

– Vi ordnar även regelbundna frukostmöten med olika teman dit alla företag i kommunen bjuds in, samt seminarier i olika ämnen. Två år i rad har vi tillsammans med kommunen stått bakom ”Vadstena på hjul”, då en bil med kunniga sommarjobbande studenter åkt runt på andra orter och spridit information om Vadstena, något som varit väldigt uppskattat.

– En stor utmaning för oss här i Vadstena är att det måste byggas fler bostäder, det finns helt inte några lediga lägenheter och det är självklart ett problem när företag står i begrepp att rekrytera personal. Vadstena är annars bra att bo och leva i, det finns bra skolor och barnomsorg samt mycket fin natur på nära håll så att leva här är verkligen bra. Ett annat problem är att det kan ibland vara svårt att hitta kompetent personal. Många pendlar hit och då är Motala den största inpendlingsorten men man reser även hit från Ödeshög, Mjölby och Linköping, avslutar Mats Manfredsson, näringslivssamordnare i Vadstena.