Tre av fyra poliser lämnar yrket

Drygt tre av fyra poliser i Öst, 70 procent, har under det senaste halvåret funderat på att lämna polisyrket. Nästan var fjärde polis i Öst letar dessutom aktivt efter ett nytt jobb. Det visar en ny medlemsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet. Dålig lön är det främsta skälet som anges till att man funderar på att lämna polisen. Hela 88 procent av poliserna i Öst anger dålig lön som främsta anledning till att man funderat på att lämna polisyrket. Mest missnöjda med lönen är poliser under 40 år, småbarnsföräldrar och poliser som tjänar under 27 000 kronor. Dessa grupper är även de som i högst utsträckning funderar på att lämna yrket. 4362 webbintervjuer genomfördes mellan 27 april och 9 maj 2016 bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. 61,7 procent genomförde hela intervjun. I Öst har 422 medlemmar genomfört intervjun.