• Lena Micko är beredd att gå in i en ny roll. Foto: Tommy Pettersson

Trafikverkets utspel irriterar

Lena Micko föreslås bli ny SKL-ordförande

Kommunstyrelsens ordförande i Linköping och socialdemokraten Lena Micko är i fokus i februarimånad. Först blev hon nominerad till ordförandeposten i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
Kort därefter får hon besked från Trafikverket att man ska utreda en alternativ sträckning av Ostlänken.

Irriterad på utredningen

S, MP och V har tillsammans majoritet i SKL:s styrelse den kommande mandatperioden och i och med en röd-grön majoritet kommer inriktningen inom SKL att ändras, med tydligt sikte mot en förbättrad välfärd, fler jobb och förbättrade arbetsvillkor i kommuner och landsting.
– Det är en stor ära för mig och ett spännande uppdrag som var svår att motstå. Den 24 e mars har vi valkongress och det ska nog gå bra, säger Lena Micko och fortsätter.
– Jag tar med mig mina erfarenheter från Linköping om vikten av samarbete. Kommun- och landstingssektorn står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller välfärdens finansiering, ökad likvärdighet i skolan och säkrade resurser för en jämlik sjukvård. Jag ser fram mot att få sätta igång med det arbetet, säger en lätt irriterad Lena Micko när hon tänker på Trafikverkets senaste utspel.

Trafikverket trixar

Trafikverkets besked om en utredning angående en ny dragning av Ostlänken har upprört det lokalpolitiska etablissemanget.
– Det är mycket märkligt att vi nu har en utredning om en förbifart Linköping när Trafikverket avvisade det alternativet för några år sedan. Ett riktigt stickspår med andra ord. Nu måste vi sätta oss med tjänstemännen på trafikverket för att säkra att vi har en gemensam bild sedan får kontakt tas med infrastruktur ministern och andra.

Spridda skurar

Naturligtvis är alla socialdemokratiska kommunalråd i Östergötland nöjda med nomineringen av Lena Micko.
– Ett utmärkt val. Lena är en erfaren kommunpolitiker som har alla förutsättningar att lyckas i sitt nya uppdrag. 
Inte minst därför att hon, samtidigt som hon vet vad hon vill, förstår att samarbeta och jämka. Inte minst det fördjupade samarbetet mellan våra kommuner vidimerar detta. Sen är det självklart ingen nackdel att hon är från Östergötland, tycker Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och får medhåll.
– Det här är bra för regionen, som står inför många stora utmaningar som kommer att ha betydelse för lång tid framöver. Lena är som gjuten för att ta sig an det uppdraget. Hon är en person med stor och bred politisk erfarenhet. Med hennes kunskaper i de frågor som SKL ansvarar för kommer hon starkt bidra till en positiv utveckling för regionen, säger Christoffer Bernsköld, vice ordförande för Socialdemokraterna i Östergötland och regionråd.