Trafiksäkra hästar

Allt färre hästar råkar ut för olyckor i trafiken. Under 2015 så minskade olyckorna med hela 23 procent mot 2014.

Under 2015 drabbades färre hästar av olyckor i trafiken. Agria Djurförsäkrings statistik visar att olyckorna minskade med hela 23 procent jämfört med 2014. Under åren 2010-2014 drabbades i genomsnitt två hästar per månad av en allvarligare incident i trafiken. Antalet skadeanmälda hästar hos Agria var förra året 35 stycken jämfört med 43 under 2014. Nästan hälften av alla hästar hamnade framför motorhuven i hästtäta Skåne. Majoriteten av de hästar som drabbats är av Sveriges vanligaste ras, svenskt halvblod.

Sänk hastigheten

- Som bilist ska man alltid sänka farten rejält i god tid och lämna ett gott avstånd till hästen i sidled. Som vanligt i trafiken är ögonkontakt mellan ryttare och bilist att rekommendera. Självklart så tutar man aldrig på ett ridande ekipage, säger Stefan Fur. Förutom att hästen kan skadas eller i värsta fall avlider, riskerar den att utsätta andra trafikanter för fara och orsaka större olyckor.