• Ett nytt nätverk håller på att växa fram i Vreta Kluster. Denna gång handlar det om trädgårdsodlare. Foto: Anna Ek

Trädgårdsdags på Vreta Kluster

Den 18 november blir det återträff för ett nytt nätverk på Vreta Kluster då trädgårdsbranschen ska träffas för att bland annat prata om hur man gör rätt när man anställer utländsk personal.

Det är Hushållningssällskapet I Linköping som håller i det nya nätverket som kallas Vreta Kluster Trädgård. Linnea Persson är spindeln i nätet.

För odlare och bransch

– Det behövs ett sånt här nätverk som riktar sig till dem som jobbar med odling, som grossist eller har en restaurang. Man behöver träffas och utbyta erfarenheter och kanske även se hur man kan hjälpa varandra på olika sätt, berättar Linnea Persson som även meddelar att man redan haft en träff nu i oktober och att den var ganska välbesökt.

– Branschen är inte så stor men de som var där var både aktiva och intresserade. Vi har även en punkt som handlar om hur man hanterar personaltoppar vid exempelvis skördeperioder och hur man då gör när man ska anställa utländsk personal så att allt blir rätt. Det kommer även att vara en punkt som handlar om direktförsäljning, avslutar Linnea Persson på Hushållningssällskapet.