• Elisabeth Nilsson hjälpte till när Torpheimer Fastighetssystem bytte namn. Foto: Tommy Pettersson

Torpheimer blir F-system

Under högtidliga former och i närvaro av självaste landshövding Elisabeth Nilsson bytte Torpheimer Fastighetssystem namn till F-system. Detta som i ett led av ett ägarbyte och ny vd är Johan Ljunggren.

Torpheimer fastighetssystem har nu blivit F-system som i ett led i att Johan Ljunggren köpt 80 procent av Torpheimer fastighetsservice och vill med namnbytet understryka att det numera är Johan Ljunggrens företag Never Ever som äger företaget till 80 procent, resterande 20 procent förvärvas inom två år.

Lång erfarenhet

Johan Ljunggren har lång erfarenhet från tillverkningsindustrin där han arbetat med kunder som IKEA och flera stora biltillverkare. Här ser han stora fördelar och säkerligen synergier vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling i och av bolaget.

– Jag är övertygad om att bolaget kommer att fortsätta utvecklas och även hitta styrka att möta konkurrensen från låglöneländer, menar Johan Ljunggren helt kort och berättar att man fortsatt har samma affärsområden, brandsanerig, vattenskador, miljösanering och rivning/ håltagning.

Landshövdingen gick till väders

I närvaro av självaste landshövding Elisabeth Nilsson skedde namnbytet på hög höjd då hon tillsammans med arbetsledaren Johan Strand åkte man skylift en bra bit upp i luften och upp till den övertäckta skylten med det nya namnet under. Elisabeth Nilsson lät täckelset falla och det nya namnet är alltså F-system vilket klart och tydligt stod på skylten.

– Jag är övertygad om att den här satsningen är helt rätt och att vi kommer att bli än mer tydliga med vad vi arbetar med, avslutar Johan Ljunggren som även vill jobba för att F-system ska bli än mer klimatsmart när det kommer transporter och pappersförbrukning för att nämna två områden.