Tillväxtdagarna närmar sig

Den 13 till 15 e maj arrangeras Swedbanks nationellt prestigeladdade Tillväxtdagar i Linköping.Tillväxtdagarna genomfös med ett antal lokala, regionala och nationella aktörer och under tre dagar möts opinionsbildare, ekonomer, företagsledare, studenter och politiker i en rad seminarier om tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet.

Tillväxtdagarna är ett av Sveriges största forum för framtidsfrågor inom området och det blir naturligtvis en färggrann fjäder i hatten för kommunen i och med att Linköping får arrangera dessa dagar.

Nationell mötesplats

Linköping kämpar alltid för att få konferenser och andra stora evenemang till sig och nationella arrangemang innebär en icke föraktlig intäkt för stadens näringsliv men det ger framför allt Goodwill för kommunen.

För fjärde året i rad anordnar nu Swedbank och sparbankerna sina ”Tillväxtdagar” och det är ett arrangemang som är till för alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal och regional tillväxt och entreprenörskap.

– Vi är väldigt glada över att Linköping utsetts till värdstad för Tillväxtdagarna 2013. Tillväxtdagarna har etablerat sig som en mycket viktig nationell mötesplats för att diskutera viktiga framtidsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande i Linköping Paul Lindvall.

Under majdagarna kommer flera hundra opinionsbildare, ekonomer, företagsledare, entreprenörer, studenter och politiker från Sverige, Europa och USA träffas för att tillsammans hitta lösningar och modeller som skapar nya företag, nya arbetstillfällen och en hållbar framtid. Målet är att utveckla och uppmuntra entreprenörskap som skapar tillväxt och leder till nya jobb, både i Östgötaregionen, men även i resten av landet.

Tommy Petersson