Tillväxt stöttas av Växtzon

Vreta Kluster har tillsammans med sju andra företagsinkubatorer och science parks tilldelats 33 miljoner kronor av Tillväxtverket i projektet Växtzon1. För klustrets del innebär detta i runda tal 1,2 miljoner kronor per år i tre år.