Tillgänglighet för alla eftersträvas

Spiralens Köpcentrum belönas för att de byggt en ny rullstolsramp som gör shoppingcentret tillgängligt för alla.

Varje år får allmänheten nominera kandidater för Tillgänglighetspriset i Norrköping. Priset delas sedan ut av Norrköpings kommun  till en näringsidkare som bidragit till tillgänglighen för personer med funktionsnedsättning. I år blev det Spiralens Köpcentrum som vann priset för sin satsning på en ramp.

Bytte ut varuhiss

Tidigare fanns det på platsen för rampen en varuhiss. Genom att byta ut denna, så att personer med funktionsnedsättning når gångstråket, anser juryn att en miljö som ”fungerar för alla” har skapats.

Priset består av ett konstverk skapat av Camilla Eriksson på kommunens dagliga verksamhet Estetverksta'n. Konstverket delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Eva Andersson.

Therese Ekstrand