Till salu vid Roxen

Nu ska det byggas bostäder vid Roxen i Ekängen. Peab har köpt tolv tomter för sammanlagt 13 miljoner kronor.  Tomterna ligger på ett hittills orört gärde mellan Ekängsvägen och Roxen. Peab har arbetat med affären i flera år och nu när detaljplanen är klar går tomtköpen igenom. På området ska man dessutom bygga en förskola. Remsan allra närmast sjön blir allmän mark och det finns också planer på att ordna en bad- och grillplats för allmänheten. Peab bygger på ytterligare ett ställe i Ekängen, i Bärstadskogen. Där uppför bolaget tillsammans med Busab 34 hus och håller just på att skriva försäljningskontrakt på de allra sista.