• Den andre december 2013 togs det första spadtaget till den nya förbränningspannan. Foto: Tommy Pettersson
  • Mile Elez, chef division Energi, vid Tekniska verken. Foto: Tommy Pettersson

Tekniska verken rustar för framtiden

På Gärstaverken pågår bygget av den nya förbränningspannan, Lejonpannan, för fullt. Storsatsningen ger Linköping en bra tillväxt för framtida energibehov och satsningen har rönt stor uppmärksamhet. Byggnationen kommer att stå färdig vintern 2015/2016 och PEAB är anlitad som byggentreprenör för själva byggnaden.

Tekniska verken är en av kommunens stora arbetsgivare med cirka 900 anställda. Företagets satsning på fjärrvärme och el genom energiåtervinning har rönt stor uppmärksamhet internationellt och Tekniska verken får ta emot många internationella besök varje år.

I framkant

Den andre december 2013 togs det första spadtaget till den nya förbränningspannan vid Gärstaverken, som kommer att minska beroendet av kol och olja. Tekniska verken ligger i Europas framkant när det gäller att ta hand om avfall och omvandla det till värme och energi och har länge arbetat med att fasa ut behovet av fossila bränslen. Gärstaverken anses idag vara ett av världens mest effektiva verk för avfallsåtervinning. Genom nysatsningen kommer också kraftvärmeverket inne i centrala Linköping att kunna dra ner på produktionen. Målet är att på sikt helt kunna fasa ut den centralt belägna kraftvärmeverket som ligger i närheten av nuvarande resecentrum. På sikt planeras en utbyggnad av stadsbilden i området.

– Investeringen som nu görs ligger i storleksordningen drygt 1 miljard och kommer att vara väl använda pengar, då vi nu kommer att ytterligare kunna minska vårt beroende av kol och olja. Det är den största enskilda investeringen, som nånsin gjorts i Tekniska Verkens historia. Pannan, som kommer att inrymmas i en liknande glasbyggnad som den panna vilken byggdes 2004, kommer att vara främst avfallsbaserad, men skall också klara flexibel bränslemix som till exempel returträ och rester från skogsindustrin. Den nya pannan som kommer att kunna producera cirka 500 GWh energi per år, vilket motsvarar 25 000 villors årsbehov, säger Mile Elez, chef division Energi, vid Tekniska verken, som påpekar att detta är en första etapp i utbyggnaden på Gärstaverken. Målet är att på sikt kunna stänga kraftvärmeverket inne i centrala Linköping, men det rör sig om en tioårsplan, menar Mile Elez, som inte vill uttala sig om det blir någon fortsatt utbyggnad av Gärstaverken i en kommande etapp två. Det kan bli så att nästa utbyggnad inte blir vid Gärsta.

Tekniska Verken föregångare

Då kommunen har en expansiv befolkningsökning och fler bostäder byggs kommer det framtida behovet av fjärrvärme att öka och kravet på en miljövänlig avfallshantering att bestå. Tekniska verken har i sin klimatfilosofi tagit fasta på att minska sin globala klimatpåverkan så långt det över huvud taget är möjligt. Genom att vara föregångare och visa upp anläggningen vid Gärstaverken för andra länder kan utsläppen förhoppningsvis minskas internationellt om andra följer Linköpings exempel på avfallshantering. Koldioxidutsläppen känner inga landsgränser och det gäller att få fler länder att bidra till ett minskat koldioxidutsläpp om vi ska kunna nå några klimatmål i norra Europa.