• Delägarna Weine Hugo och Curt Rahm redo för nya uppdrag. Foto: Tommy Pettersson
  • Man ser dem överallt. Här vid ombyggnationen av S:t Lars kyrkan. Foto: Tommy Pettersson

Syns överallt där det växer

Vi ser dem på våra gator fara fram på gatorna med sina karakteristiska kranar på flaken. Kranbilsåkarna har bilar i alla storlekar; från det minsta till det största, med olika räckvidder och kraft beroende på vilka behov som finns.

Kranbilarna vittnar om tillväxt, byggnation och att arbete ska utföras. Några som kan berätta vad som är möjligt att utföra med en kranbil är Weine Hugo och Curt Rahm som representerar företaget Kranbilsåkarna i Östergötland.

Rutinerade kranbilsförare

Båda två har en lång historisk förankring inom logistikbranschen. Weine Hugo startade med åkeri redan 1984 och Curt Rahm började 1982 i kranbilssvängen och alla i byggsvängen känner till dessa båda herrar. Deras företag Kranbilsåkarna startades 2011 med endast två medlemmar/delägare och har med åren successivt växt till sig till i dag med 13 medlemmar och två personer som jobbar heltid på kontoret med transportledning, ekonomi och administration

– Jag var tidigare medlem i Östgötafrakt men 2011 bestämde sig Curt och jag att vi skulle starta Kranbilsåkarna. Vi hade haft samarbete oss emellan sedan länge så vi visste vad kunde öra tillsammans.  Vårt företag fungerar ungefär som en lastbilscentral med delägarskap för alla som kör, berättar Weine Hugo och fortsätter.

– Vi arbetar i första hand inom Östergötland men har uppdrag över hela landet.Tanken med Kranbilsåkarna är att tillhandahålla rätt sorts kranbil för kundens arbeten. Vi har också en ambition att kunna föra en logistik som innebär en besparing för kunden genom att transportera med last i båda riktningar och gemensam lastning av flera kunder.

 Kundområde Sverige

I Kranbilsåkarna finns det ett 30-tal fordon i Mjölby, Linköping, Norrköping men kunderna är spridda i över hela landet.

Kranbilarna har mycket specialutrustning för till exempel nedtagning av träd bit för bit, snöröjning, mossborttagning på tak, broinspektioner eller kranar med korg för personlyft.

– Vi är en väl etablerade grupp åkare som varit med i många år på marknaden. Vi bygger mycket på den personliga servicen och det händer ofta att kunderna ringer och vill ha just sin åkare för sitt uppdrag. Vi vill växa men inte så pass mycket att den personliga kontakten försvinner  och att våra ledtider blir för långa, menar Curt Rahm som berättar att intressanta expansionsområden finns i Norrköping och Motala.

Kranbilsåkarna har även ett klimattänk och man blir först ut i Östergötland med eldrivna kranar istället för som nu med fossildrivna kranar.