• Statsminister Stefan Löfven sammankallade till möte om flyktingsituationen. Foto: Tommy Pettersson

Sverige tillsammans - med anledning av flyktingkrisen

Stefan Löfven har föreslaget en satsning som han kallar för 100-klubben vilket innebär att företag ska kunna få extra stöd från Arbetsförmedlingen om de tar emot 100 nyanlända på tre år.

Med anledning av detta förslag och den aktuella flyktingsituationen sammankallade han till ett möte, ”Sverige tillsammans”. Landshövding Elisabeth Nilsson deltog i mötet bland många andra.åt

Länsvisa åtgärder

Landets länsstyrelser får en viktig roll i samordningen av åtgärder kring flyktingsituationen. Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten, har utsetts till nationell samordnare med ansvar för inventering av lokaler som kan användas för tillfälligt boende.

– Det här är en verklig krissituation, som kräver en kraftsamling och prioriteringar i vårt län. Det förväntas mycket av Länsstyrelsen Östergötland. Vi måste nu snabbt organisera verksamheten för att stödja kommunerna. För att skapa boende för flyktingarna kommer vi att behöva klargöra vilken standardnivå bostäderna måste ha. Vi behöver hantera den akuta situationen, men även förbereda för att hantera olika slags frågor långsiktigt, säger landshövding Elisabeth Nilsson i en kommentar.

Krisberedskap

Med stöd i krisberedskapsförordningen har Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) begärt en kartläggning av länens kapacitet att hantera flyktingsituationen. Länsstyrelsen gick därför ut med en begäran till kommunerna, samt en önskan till Region Östergötland, om att svara på ett antal frågor om kapaciteten och vilka åtgärdsbehov som identifierats.

– Regeringen har lagt fram ett förslag som fångar upp många av de önskemål om åtgärder som kommunerna har. De små kommunerna har mindre möjligheter att hantera utmaningarna. Många har redan i dag svårt att hitta boenden för ensamkommande barn/unga, och personal med rätt kompetens. Det behövs en framåtriktad aktivitet och förberedelser på hur myndigheter och offentlig service ska fungera, , säger Jenny Knuthammar försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.