Svensk besöksnäring växer stort

Under det senaste året har den svenska besöksnäringen vuxit stort och allt fler börjar tala om en framtida svensk basnäring. Det som framför allt gör besöksnäringen intressant är att den skapar sysselsättning och omsättning utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Beräkningar gjorda av Handelns Utredningsinstitut (HUI) visar på en årlig omsättning av 269 miljarder SEK inom besöksnäringen och att det skapar sysselsättning inom grupper som annars har det svårt att komma in på arbetsmarknaden t.ex. ungdomar och människor med invandrarbakgrund. Besöksnäringen bidrar också till att destinationens totala attraktivitet ökar, vilket skapar förutsättning för handel, service, tjänster och upplevelser. En attraktivitet som också får betydelse för inflyttning och ökad befolkningstillväxt vilket i sin tur får betydelse för kommunens skattebas. Ett område som speciellt studerats har varit upplevelseindustrin och dit räknas golf, som har fått ett klart uppsving under de senaste året. Svenska golfförbundet gav Handelns Utredningsinstitut Research i uppdrag att undersöka golfnyttan i samhället och rapporten, som nyligen publicerats, visar på intressanta områden där golf är en klart bidragande till besöksnäringens tillväxt.

Turistisk konsumtion

Enligt rapporten så ger den svenska golfsporten årligen en turistisk konsumtion i miljardklassen samtidigt som den stärker platsens attraktivitet. På flera destinationer i Sverige fungerar golfen som tydlig reseanledning och bidrar till att förlänga turistsäsongen. HUI beräknar i sin rapport att golfturismen i Sverige omsätter 1.9 miljarder SEK årligen. I takt med att städerna förtätas ökar golfanläggningarnas relativa betydelse för flora och fauna och rapporten pekar på golfbanornas potential att kunna bistå kommuner och regioner med att utveckla landskapet på ett miljömedvetet sätt, vilket möjliggör nya mål kring biologisk mångfald och en grönare närmiljö.

Förlängning av turistsäsong

En intressant punkt i HUI:s undersökning är att golfen skapar en förlängning av turistsäsongen. Många destinationer i turistnäringen präglas av korta intensiva peakar under sommaren eller vintern. Golf är på många platser i landet med och bidrar till att skapa beläggning på hotell och restauranger under både våren och hösten och inte sällan även under vintern i delar av Skåne. Flera svenska turistorganisationer både på lokal, regional och nationell nivå har uppmärksammat detta och jobbar nu strategiskt med att utveckla golfturismen i syfte att skapa beläggning hos besöksnäringsföretagen även utanför högsäsong. Dessutom finns det en stor potential i att locka utländska besökare till svenska golfanläggningar. Ett sådant arbete pågår inom Östergötlands golfförbund. Antalet norska och danska golfare som upptäcker svenska golfbanor växer och det finns en potential att växa på internationella marknader som t.ex. Tyskland. Samtidigt har den svenska sporthandeln på senare år utökat sitt sortiment med golfprodukter, vilket sannorlikt bidragit till en ökad omsättning. Sammantaget är det dock svårt att specificera och redovisa en total summa på den omsättning som golf ger upphov till inom handeln menar utredningen. Golfklubbarna och golfshopparnas intäkter uppgick till 2,3 miljarder under 2013 och sysselsatte 1 800 personer enligt HUI:s rapport.