•  Camilla Egberth inte kommer att få det svårare att rekrytera i framtiden. Foto: Motala kommun

Svårt att hitta arbetskraft i mindre kommuner

Under de kommande 15 åren kommer det att bli svårt för mindre kommuner att hitta kompetent arbetskraft om man ens hittar någon arbetskraft alls. Det står att läsa i en ny utredning som Arbetsförmedlingen gjort.

Som ett resultat av en allt mer globaliserad och internationell arbetsmarknad kommer små och medelstora kommuner att få det allt svårare att hitta arbetskraft över huvudlaget om man ska tro den utrednings som Arbetsförmedlingen gjort. Detta kommer att leda till både befolkningsminskning, minskade skatteintäkter och färre folk i arbete om an får tro den framlagda rapporten.

– Det blir ännu svårare för mindre kommuner att bryta en trend av minskad befolkning och sjunkande sysselsättning, eftersom tillgången på utbildad arbetskraft blir för låg. Rekryteringsproblemen kan samtidigt bli mycket stora inom vård och omsorg säger Torbjörn Israelsson, utredare på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Denna syn på hur framtiden kan te sig delas av Mats Manfredsson, näringslivsutvecklare i Vadstena kommun.

Svårt att hitta

– Jo, det är svårt för företagarna att hitta kompetent personal i de allra flesta yrken och sedan är det väldigt stort behov av hantverkare också. Hos oss är även problemet att vi inte har några bostäder att erbjuda den som skulle kunna tänka sig att börja jobba här i Vadstena. Det är även svårt att pendla med kollektivtrafiken till och från Linköping.

För att tillväxten inte ska hämmas behövs en rad olika åtgärder på flera politikområden utöver arbetsmarknadspolitiken. Det handlar bland annat om att stimulera den geografiska och yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden, bättre anpassa utbildningarna för ungdomar och vuxna efter arbetsmarknaden och få fler utrikes födda att stanna på mindre orter.

– Att matcha utbildad arbetskraft till jobb i mindre och medelstora kommuner blir en stor utmaning. För att lösa detta behövs gemensamma insatser från utbildningsväsendet, arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Motala ligger bra till

– Jag skulle dock säga att problemen de pekar på främst rör mindre kommuner som redan ser en avfolkning och som missgynnas av sitt geografiska läget. Motala ser ju en befolkningstillväxt och förbättrade kommunikationer med det kringliggande arbetsmarknadsområdet, så vi kommer nog inte att  få det svårare att rekrytera i framtiden kommer det nog främst inte att bero på globaliseringen, utan en ökad konkurrens om arbetskraften i regionen, säger kommunstyrelsens ordförande i Motala, Camilla Egberth, socialdemokrat. Hon fortsätter:

– Men eftersom kommunikationerna blir bättre gör det också att arbetsmarknadsområdet ökar och det blir lättare att arbeta i en kommun och bo i en annan. Däremot måste vi bli ännu bättre på att matcha arbetskraften mot arbetsmarknadens behov, vilket vi ju redan jobbar med.