Svårstyrt politiskt läge

Sverige genomlever just nu en av de mest politiskt svårstyrda perioderna under modern tid. Decemberöverenskommelsen, DÖ, hamnade på historiens i välfyllda skräphög. DÖ är säkert saknad av några men inte efterlängtad. Den tiden är förbi speciellt eftersom uppmarschen inför valet 2018 har börjat.

Nya moderaternas nya utspel kring "bredare överenskommelser" har rört om rejält i den politiska grytan. Den borgerliga Alliansen har lätt förstådda problem med den pågående omgrupperingen, där KD går bakåt och centerpartiet går fram och Liberalerna går någonstans, i opinionsundersökningarna som duggar tätt.

Oppositionens ansvar

Den S-ledda regeringen har tappat omröstningar, backat på förslag och tvingats till eftergifter till mer pragmatiskt inriktade förslag. Det senaste exemplet på detta är socialdemokraternas nya förslag på ett begränsat vinsttak inom den offentliga sektorn. Detta förslag gör att spänningarna ökar hos det stabila underlaget i riksdagen. Frågan är hur mycket vänsterpartiet kan kompromissa? En del politiska bedömare har sagt att det var lika svårt att regera under jämviktsriksdagen tider, 1973 - 1976, där lotten ibland fick avgöra vilka beslut som skulle tas. Men idag är det inte slumpen som är det stora hotet utan istället populismens företrädare.

Nu när S-kongressen är aktuell är det viktigt att påminna om den politiska historien i parlamentet visar att det är svårt, nästan omöjligt, att backa tillbaka till en"gammal politik". Politiken är inte reversibel. I blandekonomins vardag förvandlas partiprogram och ideologi till en svårtydd textmassa.

Drama Queen

I en osäker internationell omvärld med Putin i ena hörnet och Trump i den andra ringhörnan kan vad som helst hända. Protektionism och stängda gränser försvagar Sveriges ekonomi. Sveriges ekonomi behöver arbetskraft, kompetensinförsel, frihandel och stabila bilaterala relationer. När varken USA eller Ryssland deltar i detta fredliga arbete för en bättre värld vilar ansvaret tungt på alla den andra länderna som kallar sig för demokratier.