Svag ökning av utlandsanställda

Antalet anställda i svenska teknikkoncerner har fortsatt öka utanför Sverige. Det är nedgångar av antalet anställda i Brasilien, följt av Ryssland och Kina som förklarar den jämförelsevis sammantaget svaga ökningen. För Kina är det första gången siffrorna är direkt negativa. Nytt för fjolåret är också att antalet anställda ökade i Sverige. Sammantaget ökade antalet anställda med drygt 7 000 personer i de svenska teknikkoncernerna som därmed tillsammans har nära nog 700 000 medarbetare över hela världen. I Sverige ökade antalet med lite över 2 000 personer till närmare 109 000, motsvarande 15,6 procent av de undersökta koncernernas samtliga anställda.