• Helena Balthammar och Christer Mård har en del att tänka på efter raset. Foto: Tommy Pettersson
  • Christian Gustavsson är starkt kritisk. Foto: Tommy Pettersson

Storstäder backar i ranking

Många storstäder dyker placeringsmässigt i Svenskt näringslivs senaste företag kommunranking. Årets ranking bygger på enkätsvar från 31 400 företagare tillsammans med statistik från SCB och UC.

Svenskt Näringsliv har rankat företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner sedan 2008. I Linköping har 138 företag i besvarat årets enkät.

Flera av landets största kommuner försämrar sin placering i Svenskt Näringslivs nya ranking av det lokala företagsklimatet. Stockholms stad får med plats 96 sin lägsta placering på tio år. Malmö har med plats 153 aldrig rankats lägre och placerar sig på plats 97 och tappar 62 placeringar jämfört med ifjol. Bland kommunerna i regionen ligger Linköping på en fjärde plats.

Mycket att tänka på

Linköpings resultat är sämre än föregående år. Linköping placerar sig dock fortfarande på övre halvan av rankingskalan. Samtidigt pågår flera initiativ för att stärka företagsklimatet i kommunen.

– Vi har identifierat att samarbetet behöver bli bättre. Näringslivschefen har därför fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett service- och bemötandepaket. För att förbättra servicen och bemötandet har vi startat ett långsiktigt arbete för att nå en fördjupad dialog mellan kommun och näringsliv., säger Christer Mård (L) ansvarigt kommunalråd..

– Linköping är en av landets snabbast växande kommuner men det råder kompetensbrist inom flera yrkesgrupper. Det här påverkar självklart företagens tillväxt. Vi behöver jobba tillsammans med olika aktörer för att stärka och förbättra för näringslivet i Linköping, säger Helena Balthammar (S), ordförande i Nulink.

Borgarna kritiserar

Moderaterna i Linköping är naturligtvis kritiska till att Linköping har fallit så pass kraftigt i rankingen.

– Det tapp vi nu ser i förtroende för kommunledningen är alltså helt och hållet en fråga om den ton som politiken satt för sig själva och tjänstemännen. Det blir därför lite märkligt att man nu givit en tjänsteman i uppgift att skapa dialog. Hela omprövningen behöver börja hos de politiker som styr Linköping, menar Christian Gustavsson och fortsätter.

– Att våra företag mår bra och växer är avgörande för att fler jobb kan skapas, för vår välfärds långsiktiga finansiering och för nya smarta lösningar att möta samhällets utmaningar. Vi måste alltid se till att Linköping är en bra plats att starta, växa och driva sitt företag i.