Stora insättningar på skattekonto

Nu lockar räntan på skattekontot både privatpersoner men även företag att sätta in större summor. Men det finns dock en fälla att ramla i.

Räntan på skattekontot verkar locka både privatpersoner och företag att sätta in mer pengar än vad som behövs. För staten innebär det ökad kostnad. Just nu bedöms cirka 22 miljarder kronor utgöra sparmedel. Det visar en rapport från Skatteverket. Räntan på skattekontot är fastställd i lag och kan inte understiga 0,5625 procent. Dessutom är den skattefri. Skatteverket bedömer att privatpersoner har cirka tio miljarder kronor mer på sina skattekonton än vad som behövs för skatter och avgifter. Företag bedöms ha cirka 12 miljarder kronor för mycket.

Ovanligt stora

– Vi har kunnat se ovanligt stora inbetalningar på skattekontona under december 2015 och januari 2016 som inte verkar motsvaras av skatter som ska betalas. Vår bedömning är att det beror på den fördelaktiga räntan. Räntegapet mot bankernas snitträntor är cirka 0,6 procentenheter, säger Åsa Hagman, chef för Skatteverkets analysenhet i en kommenterade pressmeddelande.

– Dessutom har antalet utbetalningsspärrar ökat kraftigt mellan 2013 och 2015 vilket talar för att en del av överskottet är avsiktligt sparande, säger Åsa Hagman. Inbetalningar till skattekontot är avsedda att täcka skatter och avgifter som ska betalas under året. För staten innebär det flera nackdelar om kontot även används som sparkonto. Det innebär att svenska staten lånar pengar till en ränta som ligger klart över räntan vid alternativ upplåning. Skattekontot ger då heller inte korrekt information till andra myndigheter om framtida skatteintäkter och lånebehov.

Lämnats till regeringen

Analysrapporten har tagits fram och överlämnats till regeringen och berörda myndigheter för att de ska ha korrekt underlag för sina prognoser.

– Värt att komma ihåg är också att om skattekontot inte rörs på tio år tillfaller behållningen staten. Det bör vara i åtanke för den som inte har någon inkomst eller några skatter i Sverige, påminner Åsa Hagman.