• Tjänstemannen och politikern. Kommunalrådet Magnus Oscarsson och byggchefen Emil Wissman har ett bra samarbete. Foto: Patrik Ekström
  • Emil Wissman.

Stora byggplaner i Ödeshög

Just nu byggs det på flera olika håll i Ödeshög. Det ska bli unika bostäder, företagsmarken ska utvecklas och torg ska fräschas upp. Emil Wissman är bygg- och planchef i kommunen.

Emil Wissman är född och uppvuxen på orten. Som liten grabb körde han kundvagnar på varuhuset Spar In och han har sett sin ort repa sig efter företagsnedläggningar och omstruktureringar. I tretton år gjorde han som många andra och pendlade till jobbet i Jönköping.

Första nya lägenheterna på länge

– Det är väldigt roligt att det nu byggs bostäder i centrala Ödeshög för första gången på tjugo år. Vi har nämligen bostadsbrist i kommunen hur konstig det än kan låta, menar Emil Wissman och fortsätter:

– Det är finansmannen Sven Olof Johansson som via NCC just har börjat bygga mitt i centrala Ödeshög och det kommer även att bli en viss andel seniorboende bland de nya bostäderna. Men det händer även en del annat som att vi ska snygga upp i centrum och kring torget där det inte gjorts något sedan 1985. Vi kommer att öppna och göra torget mera tillgängligt för alla vare sig man är rörelsehindrad eller inte, säger byggchefen och sveper med handen över torget. Där vi står och tittar pågår livlig kommers  varannan tisdag. Uppfräschningen beräknas sätta igång under hösten och innebära bland annat ett helt nytt gångstråk.

Bo i silo

– Även i hamnen Hästholmen byggs det bostäder och då vid den gamla silon. Det kommer att bli ett mycket exklusivt boende. Vi kommer även att tillhandahålla sjönära tomter söder om själva tätorten. Med dessa siktar vi in oss på Huskvarna och Jönköping då det finns 1 500 i tomtkön där nere. Omläggningen av Riksväg 50 har också öppnat fler möjligheter än tvärtom. Att man nu flyttar själva vägsträckan från att gå via Ödeshög, Hästholmen och Vadstena till att gå över Mjölby och Skänninge innebär en omklassning från riksväg till länsväg vilket innebär lättnader i det regelverk som omgärdar just en riksväg. Bland annat kommer man att kunna bygga nya in- och påfarter. Det blir även helt andra bestämmelser som gäller hur nära vägen man får bygga.

Bra anda

– Vi har en verkligt bra anda här i kommunen just nu och det beror nog på, som säkert Magnus redan sagt, att vi jobbar tätt ihop; politiker, tjänstemän, byggherrar och företag. Det är så det ska vara, avslutar bygg- och planchefen Emil Wissman.