Stor region - Liten fråga

Socialdemokratiska regionrådet i Östergötland, Mats Johansson, ser fram emot skarpa förslag från Indelningskommittén som nu i mars presenterar sitt förslag på en ny regional indelning av Sverige. Regionstyrelsens ordförande tycker att det är en nödvändig reform som man tyvärr väntat alldeles för länge på.

Men är det värt att vänta på vad kommittén kommer fram till? Region Östergötland har nyligen fått överta länets utvecklingsfrågor, har ordning på ekonomin och utvecklar vården i rätt riktning. Vad behöver man för att utvecklas ytterligare?

Bidde en tumme

Den andre juli 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som skulle plocka fram ett förslag på en ny län och landstingsindelning. Utgångspunkterna skulle vara att man minskar ner antalet geografiska enheter för att få en bättre fungerande infrastruktur, hälso- o sjukvård och utbildningsapparat. Stordriftsfördelarna är uppenbara eftersom man med en större ekonomi kan fördela verksamheter och kompetens på rätt ställe så att samverkan och kompetensutveckling accelererar. Visserligen kan den demokratiska processen bli mer svåröverskådlig men demokratin är en ständigt aktuell fråga som har fler dimensioner än enbart tillväxt och effekt.

Ännu en utredning?

I modern tid har vi diskuterat och tillsatt ett antal utredningar som inte lett någonstans. Senast det begav sig var när ansvarskommittén lade fram ett förslag som ältades och sedan lades på hyllan.

Frågan är om det har hänt något eller kommer att hända någon konkret i regionindelningsfrågan? Sist det rörde på sig var väl under Axel Oxenstiernas dagar och då var det strikt fiskala skäl till en indelning av riket.