• Stabil och positiv prognos för småföretagen i landet. Foto: Tommy Pettersson

Stabil lönsamhet - spår LRF Konsult

I oktober presenterade LRF Konsults Lönsamhetsbarometer 2016. I den har LRF Konsult analyserat hur lönsamheten ser ut för svenska småföretag i olika delar av landet och barometern visar på stora skillnader. Lönsamhetsbarometern baseras på siffror från dryga 3 000 bokslut ur en databas med över 40 000 företag med 0 till 15 anställda.

LRF Konsults mätning visar på en stabil lönsamhet över landet och en kraftigt ökad lönsamhet för småföretagen i Stockholmsregionen och norra Norrland. Högst lönsamhet ser småföretagen i Gästrikland och Hälsingland ut att uppnå. Småföretagen i flera regioner går mot ett betydligt starkare 2016 jämfört med föregående år. Starkast utveckling har regionen Västerbotten och Norrbotten, där företagens lönsamhet ser ut att öka med hela 3,4 procentenheter jämfört med 2015.

Östergötland halkar efter

Småföretagen i Stockholm går mot en förbättrad lönsamhet med 3,1 procentenheter till 12,4 procent av intäkterna, vilket i så fall skulle vara den högsta nivån sedan LRF Konsult började mäta lönsamheten bland Sveriges småföretagare. Östergötland, Dalarna och Västergötland har tyvärr en negativ lönsamhetsutveckling och tappar 1,6 procentenheter under 2016.

– Den goda konjunkturen och det faktum att det i Stockholm finns många tjänsteföretag ser ut att lyfta lönsamheten i regionen. Tjänstesektorn hade en stark tillväxt under 2015 och början av 2016 och det återspeglas här. Den positiva lönsamhetsutvecklingen i norra Norrland kan bland annat kopplas till ökad digitalisering. Genom digitaliseringen öppnas nya säljkanaler upp för små företag och som företagare är du inte längre begränsad till ditt geografiska närområde, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.

Stora skillnader

Lönsamheten skiljer sig fortsatt kraftigt mellan regionerna, och mellan grannregionerna Gästrikland & Hälsingland och Ångermanland & Medelpad som uppvisar starkast respektive svagast lönsamhet i landet, antyder prognosen att det kommer skilja sig över 10 procentenheter i genomsnittlig lönsamhet. Samtidigt spås skillnaden mellan regionerna med högst och lägst lönsamhet minska jämfört med 2015, då det var närmare 15 procentenheter mellan toppen och botten.

– Med de strukturella förändringar vi ser just nu när storföretag skär ner på flera orter blir småföretagarna allt viktigare för både samhällsekonomin och sysselsättningen. Även om lönsamheten är stabil ser vi en press på intäkterna och det är viktigt med fokus på småföretagarnas villkor. Regeringens förslag om minskad arbetsgivaravgift för företag som anställer sin första medarbetare är ett bra exempel som hjälper småföretagen i rätt riktning. Samtidigt föreslås ett nytt system för rapportering av utbetalningar av lön, vilket kommer att öka administrativa kostnader för alla företag, säger Katarina Hedström Klarin, VD för LRF Konsult.