Sommarjobba i Norrköping

Varje sommar är det cirka 450 ungdomar som får möjligheten till ett feriearbete i Norrköpings kommun. Beroende på vilken arbetsplats ungdomarna hamnar på innebär feriearbetet 3 till 6 veckors arbete med 6 till 8 timmar lång arbetsdag. Även arbetsuppgifterna varierar och ungdomarna kan få arbeta som till exempel cafépersonal, guide, barnledare, vårdpersonal, kommunutvecklare och egenföretagare.