• Solpaneler, som håller i 25 år, har en återbetalningstid på 15 år. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Solenergi – en lysande idé?

Allt fler Linköpingsbor investerar i solenergi. Men vad ska man tänka på innan man installerar solpaneler?

Produktionen av solel har ökat enormt de senaste åren. 2011 var produktionen av solel 156 MWh och 2014 var det 1902 MWh. Ökningen syns främst bland privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

– Men vi vill se ännu mer solel. Jag tror att solel kommer att bli väldigt stort i Linköping, inte minst eftersom vi inte får etablera vindkraft hur som helst i vår kommun på grund av försvarets stoppområde, säger kommunalråd Nils Hillerbrand.

Bygglov

Innan man installerar solpaneler måste man säkerställa att taket klarar av tyngden från solpaneler och att det inte finns någon skuggning på taket, tipsar energi- och klimatrådgivaren Liv Balkmar. Nyligen lanserade kommunen Solkartan där man kan klicka på en fastighet i Linköping och få information om hur mycket el taket kan producera under ett år om det är utrustat med solceller. Bygglov behövs ofta i ett tättbebyggt område för att installera solpaneler på fastigheten, då det innebär yttre förändring av byggnaden. Bygglovskontoret svarar på om och när bygglov behövs. I Linköping är bygglov för solpaneler avgiftsfria.

– Så fort man har bestämt sig för att installera solpaneler ska man kontakta elnätsägaren så kan hon hjälpa dig med nästa steg, säger Liv Balkmar.

Återbetalningstid på 15 år

Liv Balkmar påpekar att solpaneler är en långsiktig investering. De har en återbetalningstid på 15 år, men håller i 25 år.

– Det finns nästan bara fördelar med solenergi. Du producerar delvis din egen el och dessutom kan solpanelerna förhöja värdet på huset, säger Liv Balkmar. Dock kan solpaneler medföra en större risk för snöras på vintern, eftersom taket blir glattare.

”Inte ekonomiskt försvarbart”

– På den lokala nivån ser jag framför mig en mer småskalig solelsproduktion bland hushåll. Men i takt att det blir mer lönsamt kommer kommunala aktörer också blir mer engagerade. Än så länge är det inte ekonomiskt försvarbart alla gånger och då får man inte göra det hur som helst, men jag tror att i en nära framtid kommer vi se att våra kommunala fastighetsbolag tycker att solenergi är mer intressant, säger Nils Hillerbrand.