Solceller testas

Solceller ökar i popularitet och för att få ut mesta möjliga av sin egenproducerade el behövs energilager och smart styrning.

I Arvika testas nu en ny, avancerad energistyrning, för att nyttja egenproduktion optimalt, både energi- och kostnadsmässigt.

– Många fastighetsägare utnyttjar idag inte den fulla potentialen av sin egenproducerade el. Eftersom man varken har något energilager eller styrning kan man t.ex. inte aktivt minska effekttoppar eller ta hänsyn till priser på elmarknaden, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation, projektledare för Energimyndighetens satsning Intelligent Energy Management (IEM)