• Ludwig Svenfelt kör självklart en bil med solceller på taket. Foto: Dennis Petersson

Solceller – en lysande idé

Som första företag i länet har MVE, med kontor i både Motala och Linköping, blivit certifierade som solelsinstsallatörer. Det gör det än enklare och närmare för den som vill ha en egen solcells anläggning både privat eller som företagare.

Ludwig Svenfelt arbetar på MVE med att sälja solelsanläggningar och ingår i företagets satsning med att öppna ett kontor i Linköping. Huvudsäte har man i Motala.

– Först och främst är det här med solel en plånboksfråga har jag märkt. Att man sedan gör en insats för miljön kommer i andra hand som en positiv bieffekt. Att vi nu blivit certifierade gör det enklare för våra kunder här i länet. Vi är det åttonde företaget i Sverige och för närvarande det enda företaget i Östergötland som är certifierade installatörer för solel, menar Ludwig Svenfelt som även ingår i den satsning man gör i Linköping med ett nytt kontor sedan årsskiftet. På bara några år han MVE gått från att vara fem anställda till att nu vara tolv stycken.

Enkelt men smart

Solel är egentligen lika enkelt som genialt. Med hjälp av solceller omvandlar man solens strålar till elektrisk energi. Denna metod har använts i Sverige i över fyrtio år det är dock först på senare tid som intresset för att bygga solcellsanläggningar har ökat. Ludwig Svenfelt menar att detta kan bero på att tekniken har blivit billigare och att staten nu på olika sätt stöttar personer och företagare som vill producera el från solen. Investeringskostnaden för en normalvilla ligger på mellan 100 000 till 200 000 kronor. Det finns även ett statligt stöd för solcellsinstallationer man kan ansöka om. För företag så innebär ett bidrag på 30 procent och 20 procent för privatpersoner på hela investeringsbeloppet. Avskrivningstiden beräknas då bli drygt tio år.

Viktig granne

– Det kan vara lite knepigt att sälja in solenergi och en solelsanläggning då det, trots att sådana funnits väldigt länge, inte är något som grannen har. Det var samma sak när vi började med att sälja luftvärmepumpar, vet man inte riktigt vad det innebär och om inte grannen eller någon annan har en så kan verkar det svårt eller krångligt, menar Ludwig Svenfelt vidare och lägger till att just en solelsanläggning är både enkel, lättskött och så gott som underhållsfri. På MVE har man även märkt ett ökat intresse för solel under de senaste arton månaderna.

Fossilfri

Att miljön ständigt är på tapeten, att solel är helt fossilfritt och att man sedan kan sälja den el som man inte gör av med, är flera orsaker till varför man nu ser ett ökat intresse. På den egna anläggningen man har på taket till Motalakontoret använder man 20 procent själva och säljer då 80 procent vidare. Snacka om klimatsmart...