• Helen Johansson Kokkonen, socialdemokratisk ordförande i barn och utbildningsutskottet i Gusums kommun är glad över att förskolan nu öppnat. Foto: Tommy Pettersson
  • Sedan dryga två veckor har den nya förskolan varit i bruk. Foto: Tommy Pettersson

Snabb hantering med förskola

När man för femtioelfte gången tvingades riva upp golvet till den gamla förskolan i Gusum fick den styrande S – majoriteten nog och tog ett beslut om att en ny förskola skyndsamt skulle börja byggas.

Helen Johansson Kokkonen, socialdemokratisk ordförande i barn och utbildningsutskottet i Gusums kommun, är mycket nöjd med hur det hela utvecklade sig kring frågan om att renovera en gammalt lappad och lagad förskola eller bygga en ny.

– I slutänden blev det inte mycket dyrare att bygga en ny förskola mot att renovera den gamla. Totalt sett kostar förskolan tio miljoner kronor och det är mycket för en kommun av Grums storlek, berättar Helen Johansson Kokkonen och säger i samma andetag att de borgliga partierna inte alls var eniga med de styrande politikerna i kommunen utan att de ville utreda frågan ytterligare. Något de hållit på med alltför länge säger Helen Johansson Kokkonen i syrlig ton.

River upp och bygger nytt

– Förskolan, som nu ska rivas, är bygg i början på 1970-talet och redan efter ett par år så fick man riva upp golvet på grund av fukt. Så har det sedan hållit på genom åren och nu, när det kom nya rapporter om fukt och mögelsporer så tycke vi att det fick vara nog. Frågan utreddes snabbt och man började bygga på hösten 2013 och nu våren 2014 står förskolan äntligen klar. Barnen är glada och de har fått vara med och ta det första spadtaget och följt bygget med nyfikna ögon under hela byggnationen. Föräldrar och personal är nog ännu gladare över att nu behöver inte varken de som jobbar i förskolan eller barnen vistas i en osund miljö, avslutar Helen Johansson Kokkonen så här en dryg vecka efter man tagit den nya förskolan i bruk.